Vallbona treu a concurs la concessió pel servei de bar-restaurant de la piscina i de les pistes de pàdel

51

El dilluns 16 de gener de 2017, el Butlletí Oficial de la Província, va publicar l’anunci de la licitació pel servei de bar-restaurant de la piscina i de les pistes de pàdel de Vallbona.

A la web de l’Ajuntament, es poden consultar el Plec de Clàusules administratives particulars del contracte de gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions del servei de bar-restaurant de la piscina i de les pistes de pàdel, mitjançant concessió administrativa. El termini del contracte és d’un any, prorrogables a dos anys més, fins a una durada màxima de cinc anys.

La presentació de propostes s’haurà de fer al Registre de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia en horari d’oficina, dins dels 15 dies naturals, a comptar des del següent de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Així, el darrer dia per presentar proposicions serà el 31 de gener 2017 a les 14 hores .