10.5 C
Igualada
Saturday, February 4, 2023

Tot el que cal saber per optar als ajuts municipals per al pagament de l’IBI o dels menjadors escolars

L’Ajuntament ha obert fa pocs dies la convocatòria per optar als ajuts municipals per al pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i també al servei de menjador escolar pels centres educatius ubicats a la ciutat.
En el cas de les subvencions per al pagament de l’IBI, es poden sol·licitar des del 16 de setembre, fins al proper 31 d’octubre. És important assenyalar que, per calcular els límits, l’administració pública acostuma a tenir en compte l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM, quelcom similar al Salari Mínim Interprofessional) aprovat per a l’any en curs, que és de 7.519 euros.

Qui pot optar als ajuts per pagar l’IBI
Existeixen dos tipus de beneficiaris que podrien optar a aquest ajut, o bé famílies de majors de 65 anys, o pensionistes, o aturats; i, en un segon tipus, les famílies monoparentals.

A) Unitats familiars de majors de 65 anys o pensionistes o aturats
Les famílies han de ser majors de 65 anys o pensionistes per raó de jubilació, viudetat, invalidesa permanent en grau de total, absoluta i gran invalidesa, o beneficiaris d’una pensió no contributiva (PNC), o aturats de llarga durada superior a 540 dies i amb una edat compresa entre els 55 i fins els 65 anys. En tots els casos, no es poden superar uns determinats límits econòmics, que veurem tot seguit.
Es poden obtenir 2 tipus d’ajuts:
1) Per obtenir un ajut del 80% de la quota de l’IBI, i un màxim de 800€:
– Si l’habitatge és d’un sol resident, els seus ingressos han de ser d’una quantia inferior o igual a 1’5 vegades l’IPREM.
– Si l’habitatge té dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 2’1 vegades l’IPREM.
– Si l’habitatge té més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 2’3 vegades l’IPREM.
2) Per obtenir un ajut del 40% de la quota de l’impost, i un màxim de 400€:
– Si l’habitatge és d’un sol resident, els seus ingressos han de ser d’una quantia inferior o igual a 2’75 vegades l’IPREM.
– Si l’habitatge té dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 4’15 vegades l’IPREM.
– Si l’habitatge té més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 4’80 vegades l’IPREM.
En cas que hi hagi un resident menor de setze anys no computarà com a resident.

B) Unitats familiars de famílies monoparentals
La família resident en el domicili pel qual es demana l’ajut de pagament de l’IBI ha de tenir reconeguda la condició de família monoparental ja des de l’1 de gener d’aquest any i el pagador del rebut ha de ser membre de la família monoparental, i poder-ho acreditar amb el carnet expedit per la Generalitat de Catalunya.

Tots els beneficiaris, a més dels establerts per a totes les subvencions, han d’estar empadronats al domicili pel qual demana l’ajut, no poden ser titulars en propietat d’altres béns immobles amb una renta imputada superior als 250 euros, excepte el propi habitatge. Tampoc no poden tenir deutes pendents amb la hisenda municipal, a menys que se’ls hagi concedit un ajornament. Finalment, han d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

Per tenir dret a l’ajut, es comptabilitzarà la renda anual per càpita de cada membre de la unitat familiar, i segons quin sigui el resultat en relació amb l’IPREM i segons el valor cadastral de l’habitatge del que s’ha de fer front al pagament de l’IBI, s’aplicaran els percentatges a la quota d’aquest impost segons figuren en el quadre que podeu veure en aquesta pàgina.

Queden exclosos d’aquests ajuts els habitatges amb un valor cadastral superior a 190.000 euros. També les famílies monoparentals la renda anual per càpita de cada membre de la unitat familiar superiors a 1,64 vegades l’IPREM.

Les sol·licituds es presentaran al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Igualada o al Registre electrònic de l’Ajuntament si es disposa del corresponent certificat digital o signatura electrònica, per mitjà d’instància i la documentació necessària, i que es pot obtenir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament i a la web tramits.igualada.cat.

Compartir

Més notícies

A propòsit del 24 de gener, dia de Sant Francesc de Sales, Patró dels Periodistes

Aquest 24 de gener se celebrava el dia de Sant Francesc de Sales, Patró dels Periodistes, amb un ofici religiós, a la parròquia de...

“Els grans temes i els grans fets és millor desenvolupar-los a partir d’una única idea”

Entrevista a Paco Poch, productor de “Sis nits d’agost”, millor pel·lícula per a televisió als XIV Premis Gaudí El productor de cinema igualadí Paco Poch...

Vallbona promociona la gimcana virtual dels bandolers

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia està promocionant la gimcana virtual ‘Bandolers a la recerca del tresor’ a mitjans catalans de gran tirada com Descobrir Catalunya...

Últimes notícies