2.8 C
Igualada
Dissabte, gener 16, 2021

Tancament de l’exercici de les empreses de reduïda dimensió

Situats ja a finals de novembre, és el moment de començar a pensar en el tancament de l’exercici, per tal de preveure els aspectes que poden tenir incidència fiscal a l’hora del tancament. En aquest sentit, em referiré a les empreses que són considerades de reduïda dimensió, que a efectes fiscals, són aquelles que a l’exercici anterior al del tancament la seva xifra de negocis no hagi superat els 10 milions d’euros i no tinguin la consideració d’entitat patrimonial. Aquestes empreses gaudeixen de certs avantatges fiscals respecte de les empreses que no tenen aquesta consideració, els més importants dels quals són els que es detallen a continuació. En primer lloc, si es tracta d’una empresa de nova creació, en el primer període impositiu que la base imposable de l’Impost de societats sigui positiva i en el següent, tributaran al 15%, enlloc del 25%.

Un altre dels avantatges fiscals de què disposen, és la possibilitat d’aplicar llibertat d’amortització de 120.000 euros a les inversions noves en immobilitzat material i inversions immobiliàries per cada persona que s’hagi incrementat la plantilla mitjana. Cal tenir en compte però, que aquest increment de la plantilla mitjana s’ha de mantenir durant dos períodes de 24 mesos.

Així mateix, també referit a l’amortització de l’immobilitzat, aquestes empreses poden multiplicar per 2 el coeficient lineal màxim d’amortització previst a les taules de l’impost de societats. Aquesta mesura només és aplicable si es tracta també de l’adquisició d’elements nous. En els contractes de lísing, la quantitat fiscalment deduïble s’augmenta en un 50% de la general aplicable a totes les empreses. En el cas dels saldos de clients, la llei permet la dotació per deteriorament de l’1% del total d’aquest saldo, excloent els saldos de clients dotats de forma individual.

Finalment, quant a la reducció del 10% de la base imposable per increment dels fons propis aplicable a totes les societats que tributin al 25%, les empreses de reduïda dimensió gaudeixen d’una minoració addicional del 10% de la seva base imposable, que s’aplicarà a les possibles bases negatives dels 5 anys següents. Caldrà, però, tributar al final d’aquests 5 anys per la part que no s’hagi pogut aplicar.

Jordi Armengol, Responsable de l’àrea fiscal-comptable de Grup Carles

Compartir

Més notícies

Últimes notícies

Vilanova del Camí promou el primer Premi de Narrativa breu

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova del Camí juntament amb la Biblioteca de Vilanova del Camí, convoca el primer Premi de Narrativa...

Un projecte anoienc aconsegueix l’aprofitament del pèl animal per a adob

L’empresa igualadina de fertilitzants pel sector agrícola Labin, amb la col·laboració del clúster de la pell, Leather Cluster Barcelona, ha portat a terme un...

Una mica d’història de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada

La festa dels Tres Tombs a Igualada és una mostra viva de la importància de les celebracions de Sant Antoni en el conjunt del...

L’atur a l’Anoia puja dos punts en un any, però la pandèmia fa perdre 10.000 contractes

Les dades de desocupació que ens ha deixat el 2020 no són bones. Podrien ser pitjors, certament, però no són per alegrar-se i conviden...

La Xarxa programa ‘Klé’, un espectacle de teatre visual a l’Ateneu

El proper diumenge dia 17 de gener, a ¼ d’1 del migdia el grup Xarxa Igualada ha organitzat una representació de l’espectacle Klé, un...
Compartir