Stephanie Marko, fundadora de “The Stikets Company”

211

L’Stephanie Marko és una dona americana que resideix a Igualada des de fa vint anys. El 2010 va fundar “Stikets”, una empresa dedicada a la fabricació i venda online d’etiquetes i productes personalitzats.

Si bé, tot i disposar d’una acreditada solvència acadèmica en economia i una resolta experiència en màrqueting per a empreses; abans de ser emprenedora, l’Stephanie feia de mare i, avui, segueix sentint-se –sobretot- mare dels seus tres fills. Això no obstant, des del seu estatus actual de dona emprenedora, apunta que ella no s’havia proposat crear empresa, sinó que va considerar avinent aprofitar l’ocasió de veure’s créixer com a persona, així com l’oportunitat de trencar l’esquema de les empreses tradicionals del país en el sentit d’obrir portes a altres dones tot defugint d’un món de l’empresa tan dominat per homes. En aquest sentit, arran de la seva pròpia trajectòria, considera que una mare emprenedora ha de ser eficient, organitzada i altament responsable amb la seva família i amb els seus treballadors. I, en paraules seves, creu que: “Les dones tenen una visió diferent d’altres emprenedors pel fet de ser mares”; i és per a aquesta circumstància que va voler incorporar la qüestió de “la conciliació” com a part de l’ADN d’Stikets, des de la seva creació.

Efectivament, el concepte “family friendly” és inherent a Stikets ja que l’empresa va néixer amb l’objectiu d’ajudar les mares i les seves famílies, en concret, amb una solució per marcar un sentit de pertinença. Ella tenia ben assumit que Stikets havia de ser una empresa, on mares i pares poguessin treballar amb la tranquil·litat de no renunciar als compromisos familiars, independentment de la seva qualificació professional.

La firma, actualment, compta amb una plantilla majoritàriament femenina, amb fills menors de sis anys. No li falten arguments, doncs, per a afirmar que, en un entorn empresarial amb polítiques de conciliació, les mares són –a nivell laboral- les més productives, atès que tenen una elevada capacitat de planificació i organització del treball diari. Òbviament, aquest és el cas d’Stikets, on la productivitat de les mares està directament relacionada amb els plans de conciliació laboral i familiar; de fet, una política lligada al mateix projecte d’empresa. Per la CEO, la conciliació entre la vida laboral i familiar no ha de ser només un assumpte d’horaris, sinó que ha de ser una idea transversal aplicable a tots els seus estadis de funcionament.

Això es tradueix, a efectes pràctics, que des del principi Stikets ofereix una jornada laboral intensiva en concordança amb l’horari escolar. De la mateixa manera, tots els sistemes d’Stikets estan en un núvol, cosa que permet al personal treballar des de casa si les criatures emmalalteixen. Igualment una disposició de flexibilitat laboral permet a la família participar de distintes obligacions parentals durant la jornada laboral. Endemés, l’empresa disposa d’espais de joc o estudi per als fills en horari laboral. Una altra cosa són els actes organitzats per a afavorir les relacions entre famílies i empresa.

Totalment consolidada, aquesta empresa ha aconseguit arribar a més de dos-cents mil clients, entre particulars i empreses. I, a pesar que, un bon dia, va néixer enfocada al mercat espanyol, avui també compta amb una web d’abast europeu amb procés d’expansió, i amb uns actius portals que reben comandes de països europeus, d’Estats Units i Llatinoamèrica.

Per últim, val a dir que, al costat de la seva labor com a CEO, l’Stephanie Marko és una de les impulsores de UEA Inquieta, un col·lectiu orientat a fer visible a la dona en el món empresarial i econòmic; un univers en el que cal treballar de ferm per a la consecució d’una igualtat real i combativa amb els estereotips de gènere; posant fre a una crisi que ha deixat sense feina moltíssimes dones.

Carmel·la Planell