S’inicien les obres de millora de les pistes de petanca del barri La Pau i la instal·lació d’una tanca a Can Papasseit de Vilanova

42

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha encetat diferents obres de millora en varis espais del municipi, entre elles, la millora de les pistes de petanca del barri de la Pau i la instal·lació d’una tanca perimetral a les terrasses de Can Papasseit.

Aquesta setmana han començat els treballs d’arranjament i millora de les quatre pistes de petanca del barri La Pau. L’actuació consisteix en el sanejament de la base i amb l’aportació i compactació de sauló fins al bordó de les pistes per facilitar el drenatge de l’aigua en temporada de pluja.

Aquesta és una millora important que evitarà que l’aigua de pluja acabi entollada o fent un fangar a les pistes. L’obra té un pressupost de 5.000 € i un termini d’execució de 15 dies.

S’instal·la una tanca perimetral a les terrasses de Can Papasseit per evitar l’accés a l’edifici
D’altra banda, també està previst el subministrament d’una tanca perimetral de Can Papasseit. L’actuació en aquest cas començarà amb la retirada de la tanca existent i la susbtitució per una altra que ofereixi millors garanties. El projecte té un pressupost de 4.200 €. En aquest cas, el termini d’execució de l’obra és de 20 dies.