La Síndica de Greuges d’Igualada i el Customer Counsel d’Aigua de Rigat signen un acord de col·laboració

93

La Síndica de Greuges d’Igualada, Rosa M. Sánchez Fuentes, David Gall, gerent de la Companyia Aigua de Rigat i Sergi Sanchís, Defensor del Client d’Aigua de Rigat, han signat un acord de col·laboració amb la voluntat de millorar l’atenció als ciutadans i ciutadanes d’Igualada.

Aquest conveni permetrà atendre, de forma àgil i personalitzada, les reclamacions relatives al servei de l’aigua que arribin a la Síndica de Greuges d’Igualada. L’acord té una vigència de dos anys prorrogables i respon a la voluntat d’Aigua de Rigat d’apropar-se a les persones i donar més garanties als usuaris davant un eventual conflicte amb la companyia.

La Sindicatura de Greuges d’Igualada és una institució que, amb independència i objectivitat, té la missió de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i les ciutadanes davant l’Administració municipal, dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de serveis públics municipals i dels concessionaris dels serveis públics. Des de la creació de la figura del Defensor del Client, o Customer Counsel, la mediació s’ha consolidat com una eina eficaç per a la resolució de conflictes: el 93% dels casos gestionats han estat solucionats. El diàleg amb els usuaris i l’escolta activa són les claus per enfortir la relació entre les parts i generar un marc de confiança mútua