Simulacre d’incendi al Servei d’Hemodiàlisi de l’Hospital d’Igualada

26

Com va sent habitual, en els diferents espais del Consorci Sanitari de l’Anoia, ja sigui l’Hospital o el CAP Igualada Nord, es duen a terme formació específica per al personal en cas d’incendi i/o evacuació de malalts.

Ara ha estat el cas del Servei d’Hemodiàlisi que fa unes setmanes, el personal d’aquesta àrea va realitzar una formació teòrica d’una hora sobre com s’ha d’actuar davant d’una situació d’emergència. Posteriorment, el passat dia 13 de desembre es va fer una pràctica/simulacre en el mateix Servei.

La pràctica va consistir en l’actuació davant d’un connat d’incendi d’un aparell elèctric durant una sessió de diàlisi simulada. Es va realitzar la detecció, l’avís i l’actuació, fent l’evacuació de l’Àrea.

Aquesta pràctica va servir també com a simulacre d’emergències amb l’activació del Pla d’Autoprotecció del centre (CECO, actuació del Cap d’Emergència, Cap d’Intervenció i Equips de Segona Intervenció) i avís al 112.

La valoració d’aquesta formació pràctica va ser molt positiva. La implicació dels responsables, del personal de l‘àrea i els serveis de seguretat i manteniment i per l’altra, per l’excepcionalitat que suposa fer una formació en una àrea de risc, com és la d’Hemodiàlisi, va garantir l’èxit d’aquesta acció.