Selecció de personal per competències com a marca personal

14 de febrer de 2018

La selecció de personal és una branca dels recursos humans la qual últimament està patint unes preteses innovacions que, la veritat, no deixen de ser intents de diferenciació, de vegades una mica histriònics, d’unes empreses enfront d’altres. L’última ocurrència que he llegit és la d’utilitzar el “room escape”.

Deixem-nos d’invents. La selecció de personal es basa en un principi bàsic, essencial: la Job Description. Una Job Description ben construïda és d’una ajuda infinita per l’empresa responsable del procés. Diguem que ho és tot. El trist és que la majoria de les empreses no tenen definits els llocs de treball i, si ho estan, d’una manera incompleta.

Si una empresa té ben definit el lloc de treball, per competències aptitudinals i actitudinals, per descomptat, llavors la metodologia a utilitzar o proves a realitzar, fiables i eficaces, tampoc és molt àmplia. És aquí on l’empresa responsable del procés es pot diferenciar de la resta creant marca personal, no realitzant proves que per a alguns candidats són senzilles de superar per la seva personalitat intrínseca, sinó avaluant en profunditat les actituds reclamades per l’empresa per cobrir el lloc de treball, ja que es dóna per descomptat que tècnicament el candidat cobreix les expectatives.

La metodologia a utilitzar, sense més, és la selecció per competències. En l’actualitat, el mercat de treball té dues mancances: la primera, la manca de professionals qualificats. La segona: la manca de les competències més demandades, en múltiple candidats, per les empreses. Per descobrir si les competències requerides en la Job Description són les que el candidat atresora, no es deu ni pot fer ús d’instruments o metodologies amb una fiabilitat, real, més que dubtosa per molt que es vengui com una innovació. Cal escodrinyar al candidat que tenim al davant. Es requereix desposseir el màxim de subjectivitat possible d’un procés de selecció i això, amb proves en les que la decisió final depengui de l’anàlisi subjectiu del responsable, no és possible, per moltes “innovacions” i, fins i tot, app que el mercat ens ofereixi

Ens hem de centrar en assegurar-nos que el candidat és el perfil ideal per al lloc de treball i per a això cal una experiència i professionalitat més enllà d’invents passatgers.

Manel Macià, Director a Talentia Gestió

Comparteix l'article:

Deixa un comentari