17.8 C
Igualada
Dimecres, octubre 27, 2021

Recomanacions per a un retorn segur al treball en la crisi del coronavirus

César Sánchez Hernández
Director Oficina de Prevenció de Riscos Laborals a Foment del Treball Nacional

Davant el retorn a l’activitat productiva i amb la finalitat d’actuar de forma proactiva, les empreses han de prendre les mesures preventives necessàries per intentar minimitzar al màxim les possibilitats de contagi entre les persones treballadores, proveïdors i/o clients de les seves empreses.

El primer que haurem de fer és cercar el recolzament dels professionals que millor ens puguin assessorar tècnicament per a desenvolupar el nostre pla de contingència, protocol de seguretat i salut o pla de retorn. Aquest professionals seran els tècnics de prevenció de riscos laborals del nostre Servei de Prevenció (SP), que ens ajudaran a documentar tot el que la nostra empresa necessita per reprendre la seva activitat amb garanties i per això, també haurem de comptar amb la necessària consulta i participació de les persones treballadores i dels seus representants per a garantir una bona implementació.

Els serveis sanitaris del nostre SP també resultaran uns grans aliats per establir els procediments que haurem d’implantar per a la gestió de casos i la gestió dels contactes estrets. Aquest pla ha de començar per avaluar el risc d’exposició de manera que permeti classificar a les persones treballadores en els 3 nivells: exposició de risc, exposició de baix risc i baixa probabilitat d’exposició, establerts pel procediment del Ministeri de Sanitat i d’aquesta forma aplicar les mesures preventives en funció del risc avaluat. També resulta molt recomanable realitzar una identificació dels serveis essencials o mínims de la nostra activitat i organitzar equips de treball separats per evitar una possible afectació del virus col·lectiva i així garantir la seva disponibilitat i la continuïtat de la nostra activitat. Com a norma general, haurem de seguir establint i mantenint sistemes de teletreball i treball a distància sempre que sigui possible i especialment en aquelles persones treballadores que puguin ser més vulnerables a la COVID-19. D’altra banda, sempre tindrem present que hi ha dues mesures principals de prevenció i control de la infecció que haurem d’intentar complir en tot moment i que seran la higiene de mans i el manteniment de distanciament social de 2 metres entre persones.

D’altres mesures de control i organitzatives que podem adoptaren els llocs de treball per adaptar-nos a la situació actual, poden serles següents:
• Augmentar les taxes de ventilació
• Analitzar la distribució i organització dels llocs de treball per a garantir la distància de seguretat. Minimitzar el contacte entre les persones treballadores i/o clients i analitzar aquelles tasques en les quals no es pot respectar la distància i buscar solucions (barreres, EPIs…).
• Evitar concurrència en espais comuns, limitant l’ús de vestuaris i serveis higiènics, racionalitzant l’ús d’ascensors, limitant l’ús de menjadors i la manipulació i consum d’aliments en els centres de treball, eliminant o reduint reunions, visites i viatges no essencials.
• Incrementar la neteja i desinfecció d’aquelles superfícies que es toquen amb freqüència en el lloc de treball: teclats, taules, interruptors, passamans en escales, manilles, aixetes, etc, realitzant-la diverses vegades en cada jornada laboral i en els canvis de torn.
• Garantir la disponibilitat i fàcil accés a aigua i sabó per a la higiene de mans, paper d’un sol ús per a assecat i papereres, preferentment amb obertura de pedal. En els llocs en què no sigui possible, disposar de gels alcohòlics.

En aquesta situació és fonamental per a les persones, conèixer com procedir, com actuar, quins són els canvis en els procediments, què no fer, etc. per això haurem de formar i informar sobre les mesures de prevenció específiques relacionades amb COVID-19. Per últim, haurem de tenir especial cura de les persones treballadores que poden ser vulnerables i/o especialment sensibles al SARS-CoV-2 de la nostra empresa.

Compartir

Més notícies

Últimes notícies

L’esport vilanoví es troba en un gran acte al camp de futbol

L'esport vilanoví es va retrobar per primer cop des de l'inici de la pandèmia. No només la ubicació, també el format de l’esdeveniment va...

Igualada acull una exposició per reflexionar sobre els usos de l’aigua

Igualada acull l’exposició “Operació Aigua” d’Aigua de Rigat, companyia gestora del cicle integral de l’aigua al municipi, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, per...

S’inicia l’elaboració del Pla Estratègic de la Vall de la Riera de Carme

El proper dissabte 6 de novembre a les 17:00h a Carme es donarà a conèixer l’inici del procés de redacció del Pla Estratègic de...

Cap de setmana de curses i cervesa a Capellades

Capellades ha viscut un cap de setmana ple d’activitats. Dissabte, més de mil persones van passar per la 3a Mostra de Cervesa Artesana, organitzada...

Esquerra colla a Castells perquè es reuneixi amb les entitats veïnals

Fa pocs dies va fer-se públic que 12 entitats veïnals de la ciutat han reclamat una reunió amb l’alcalde de la ciutat, Marc Castells,...
Compartir