10.8 C
Igualada
Diumenge, gener 24, 2021

Quins impostos pagaré en heretar del meu pare?

Ahir va venir a la notaria l’Andreu, el seu pare va morir fa uns mesos i no tenia massa clar què li tocaria pagar d’impostos per l’herència. Ha heretat un pis a Igualada, un apartament a Calafell i un compte corrent amb 20.000 euros estalviats. Té por de pagar molts impostos i li vaig explicar quins impostos haurà de pagar:

1) IMPOST SUCCESSIONS: es paga a l’Agència Tributària de Catalunya. Malgrat el que es pensa, en la majoria dels casos la quantitat a pagar des de les últimes reformes és petita. N’obstant això cal diferenciar segons el parentiu amb el causant:

a) Vídua, fills, parella de fet o ascendents: poden arribar a estar exempts fins els primers 100.000 euros. A més, del que sobrepassi dels 100.000 euros hi ha una bonificació per al vidu/vídua del 99 %, amb la qual cosa en el nostre exemple la quantitat a pagar seria propera a 20 euros. El cas d’Andreu, com a fill i per la quantitat de la seva herència tindria una bonificació propera al 97 %, per la qual cosa la quantitat a pagar seria 50 euros.

b) Germans, nebots, oncles, sogres: els primers 8000 euros estan exempts.
c) Cosins, estranys: paguen l’impost des del primer euro.

A més existeixen nombroses reduccions per l’habitatge habitual, discapacitat, persones majors, per a assegurances de vida, etc.
Aquestes xifres suposen que tret que sigui una herència multimilionària, actualment (fa anys no era així) a Catalunya heretar de pares a fills o entre cònjuges sigui zero la quantitat a pagar. Molt diferent és el cas d’heretar a un germà, oncle, nebot o un estrany (per exemple un amic): en el moment que superi els 8.000 euros es comença a pagar, sense cap reducció i amb un tipus impositiu gairebé confiscador. Per exemple, heretar d’un oncle una quantitat propera als 300.000 euros suposa pagar a l’Agència Tributària de Catalunya una xifra propera als 55.000 euros, amb els gravíssims problemes que pot ocasionar en cas de no haver-hi diners líquids per pagar, i haver de vendre ràpidament o hipotecar una finca per poder pagar l’impost.
El termini per liquidar aquest impost és de 6 mesos des de la defunció del causant.

2) PLUSVÀLUA MUNICIPAL (o Impost sobre increment dels Terrenys de naturalesa urbana):

a) Què és la plusvàlua municipal: és un impost que cobren els ajuntaments quan es transmet un immoble. Grava l’increment que es produeix en el valor del terreny, habitatge o local (en aquests últims només sobre la part del terreny), hi hagi o no realment increment de valor.

b) S’aplica també en finques rústiques? No, únicament en finques urbanes.

c) Quin termini computa per calcular el que haig de pagar? Sol ser una quantitat important ja que el termini per computar osciŀla entre 1 any des de l’última transmissió (mínim a pagar) i 20 anys (màxim a pagar), i en les herències sol haver-hi un termini llarg ja que l’última transmissió normalment és de fa anys. Es paga per l’hereu que rep el pis, local o terreny urbà en qüestió; en cas que uns rebin diners i uns altres un immoble, ho pagaran aquests últims.

d) Hi ha reduccions? Sí, depèn de cada ajuntament però existeix alguna reducció especialment per l’habitatge habitual.

e) Quin termini hi ha per presentar-ho? 6 mesos des de la defunció del causant, igual que en l’impost de successions.

És un impost discutit en els últims anys, i s’ha recorregut en alguns casos amb èxit als Tribunals en supòsits de compravendes.

Carlos Jiménez Fueyo

Compartir

Més notícies

Últimes notícies

L’ACA acaba la neteja de la llera del Torrent Cal Valls Sant Miquel d’Òdena

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha acabat aquest mes de desembre de 2020 el Programa de manteniment i conservació de lleres a Òdena corresponents...

Un estudi diagnostica la prostitució a l’Anoia i la Catalunya Central

L’exercici de la prostitució i el seu abordatge ha estat una qüestió de constants debats polítics, socials i acadèmics en els últims anys. Amb...

Igualada Mentoring posa en contacte a 40 mentors i autònoms

El programa de suport per a micropimes i autònoms, impulsat conjuntament per l’Ajuntament i la Unió Empresarial de l’Anoia, l’Igualada Mentoring, ja està en...

Superar obstacles

Quina primeria d’any! En el camp d’allò més concret i local l’aferrament de la pandèmia continua condicionant del tot la nostra vida, amb les...

L’Orquestra Terres de Marca: tot una incansable i exitosa trajectòria des del 2010

La meva personal i especial vinculació amb el municipi de Castelldefels m’ha permès, recentment, de poder participar d’una forma directa i -com no- entusiasta...
Compartir