Per què he de deixar-li en herència alguna cosa al meu fill si fa deu anys que no el veig?

934

Montserrat em feia aquesta pregunta fa uns dies a la notaria, havia vingut a fer testament en favor de dos dels seus tres fills, i volia saber  quin era el mínim (com ella mateixa em va dir “el mínim dels mínims….) que havia de deixar al seu altre fill, amb el que no tenia cap relació des de feia deu anys, que ni tant sols havia anat al funeral del seu pare, i si era possible no volia deixar-li res de res, ja que no li semblava just.

Vaig passar a explicar-li les possibilitats que existeixen, dins el marc de la llei catalana, i què diu el nostre Codi Civil sobre la legítima.

Pot el seu fill reclamar la legítima encara què no s’hagin vist en deu anys?
Si, llevat que hagi fet testament ella i l’hagi desheretat complint alguna de les causes del Codi Civil català “absència continuada de la relació amb el seu fill per causa imputable a ell, maltractament greu, denegació d’aliments al testador etc.).
Quin és l’import de la legítima?
És una quarta part (un 25%) dels béns que deixi quan es mori la Montserrat, a repartir entre el número de fills que tingui, per la qual cosa en aquest cas es tractaria d’un 8,33%, llevat que el desheretés, i el dit import calculat segons una sèrie de regles i comptant també amb les donacions fetes en vida en determinats supòsits.

En el cas de la Montserrat el valor dels seus béns era d’un habitatge valorat en 85.000 € i un dipòsit de 20.000 €,  amb la qual cosa el valor global de la legítima era de 26.250 €, a dividir entre els seus tres fills, o sigui 8.750 € a cadascun dels seus  fills.

Qui haurà de pagar la legítima?
La persona que  la Montserrat nomeni en el seu testament com hereu, en aquest cas els seus altres dos fills, si es que els nomena hereus a parts iguals.

Poden elegir els hereus nomenats com es paga?
Si, poden pagar amb diners de la pròpia herència o d’ells mateixos, o amb béns del cabal hereditari en plena propietat, llevat excepcions.

testamento-herencia
Tindria dret el seu fill a demanar legítima del pare ja mort i quan mori Montserrat d’ella també?
Si, tant en cas de que la Montserrat hagués heretat del seu marit com si haguessin heretat els seus altres dos fills, li podrà  reclamar legítima el fill absent, tant en l’herència del pare com de la Montserrat.

Si la Montserrat el deshereta, segueix tenint dret a legítima?
No, deixarà de tenir el dret a legítima, però només pot desheretar-lo si es compleix alguna causa citada, i haurà de demostrar-se pels hereus, fills de la Montserrat.  Aconsello normalment en els casos que es vol desheretar un fill per absència manifesta i continuada  de la relació per causa imputable a ell, que es reculli la major part de les proves possibles en el testament o en un altre document separat per a facilitar en un futur l’acreditació de la causa de desheretació, en cas de reclamació judicial pel fill desheretat.

Quants anys té el fill desaparegut de la Montserrat per demanar la seva part de l’herència (la legítima)?
Té 10 anys des de la defunció de la Montserrat.

Si el fill de la Montserrat reclama la legítima passat, per exemple set anys des de la mort d’aquesta, meritarà interessos?
Si, tindrà que abonar-li la seva part (el 8,33% citat al ser tres fills) amb l’interès legal del diner, llevat que Montserrat hagi disposat en el seu testament que no merités interès.

Què passa si els anys anteriors a la mort de la Montserrat ha fet donacions als seus altres dos fills?
Les donacions que hagin estat fetes per Montserrat en els últims deu anys de la seva vida s’afegiran al valor de la resta dels seus béns per calcular la legítima. Si a més a més, si quan es va firmar l’escriptura de donació es va manifestar que la donació era imputable a la legítima es computarà aquell valor, encara que passessin més dels deu anys citats.

Què passa si mort un dels altres fills de la Montserrat  abans que aquest?
Si està nomenat hereu la seva part anirà als seus descendents, nets de la Montserrat, i si no el nomena hereu, la seva part de legítima també la podran demanat els seus fills, nets de la Montserrat.

És possible renunciar a la legítima en vida del causant?
Només en casos molt concrets i de difícil aplicació ja que es consideren nuls els actes unilaterals, les estipulacions en pacte successori i similars atorgats abans de la mort del causant que impliqui renúncia al dret de legítima o que perjudiquin al seu contingut.

 
És necessari que el fill desaparegut de la Montserrat firmi el lliurament de legítima?
No, necessari no ho és, doncs pot formalitzar-se tota l’acceptció de l’herència pels altres dos fills hereus, amb el risc, això sí, de pagar en un futur interessos de la legítima si la reclama anys després i no s’hagués estipulat en el testament que no merités interessos.

 

Carlos Jiménez, notari d’Igualada

cjimenezfueyo@correonotarial.org