Quan és convenient fer testament?
Q

22 de gener de 2018

Aquesta pregunta me la feia el meu amic Isidre, ja que ell no s’havia plantejat mai fer testament tot i tenir un pis en propietat des de fa anys, i un terç de la casa dels seus pares juntament amb els seus germans, per herència.

Ell, com moltes altres persones pensava que no calia fer testament i que únicament ho feien persones amb molt patrimoni o amb un situació personal complicada.

La realitat és molt diferent, és molt aconsellable, per no dir imprescindible fer testament quan una persona té simplement un bé o possibilitat de tenir en un futur béns per herència.

A més, la importància de tenir fet testament és independent de la situació familiar del mort (matrimoni amb fills, família monoparental, divorciat/a sense fills, vídues, etc.), ja que ens podem trobar amb situacions complicades pel simple fet de no haver “perdut” unes hores en anar a signar un testament i així decidir sobre el destí dels nostres béns.

1) Quines classes de testament hi ha? Existeixen dues classes:
a) l’atorgat davant notari (aproximadament el 99,99 % dels que s’atorguen a Catalunya) i b) l’hològraf que fa un mateix de la seva pròpia mà. Els inconvenients que presenta el testament hològraf són nombrosos el que fa pràcticament residual la seva utilització: facilitat de cometre errors a l’escriure-ho ja que ha d’anar escrit de pròpia mà pel testador, amb expressió de la data, si apareixen ratllades serà nul llevat que les salvi l’atorgant i sobretot, quan mori aquesta persona cal presentar-lo igualment davant notari mitjançant un procediment complicat per tal que en doni fe de que és correcte aquest testament, de manera que no hi ha pràcticament cap avantatge i si molts inconvenients en aquests testaments.

Han anat desapareixent conforme s’han produït modificacions del Codi Civil el testament atorgat únicament davant testimonis, o l’atorgat davant rector.

2) Cal advertir els familiars o amics que s’ha fet testament ? Es pot mantenir en secret totalment haver fet testament i que només s’assabentin els nostres familiars/hereus en cas de mort, cosa comprensible en determinades situacions familiars complicades. Un cop signat el testament, des de la notaria és comunica al Registre d’Últimes Voluntats que s’ha atorgat el testament a la notaria amb la data i hora (per si és produís la situació difícil però possible de signar dos testaments el mateix dia). Quan una persona mor, amb el certificat de defunció es demana informació a aquest Registre que proporcionarà la llista del més modern al més antic dels testaments atorgats, o en cas de no haver signat testament, l’absència del mateix. N’obstant això, el més habitual és que els familiars propers sàpiguen de l’existència del testament.

3) Què necessitem per fer el testament?: Cal anar al notari amb el nostre DNI i tenir ben clar com volem repartir els nostres béns. Un cop explicada la nostra voluntat, el notari redactarà el testament d’acord amb la legislació catalana vigent i l’autoritzarà.

4) Qui és queda la còpia del testament?: Habitualment el notari proporcionarà una còpia simple del testament, i la còpia autoritzada és lliurarà per part del notari en cas de mort del testador.

5) Què succeeix en cas de trasllat del notari de destinació, o jubilació ?: el Reglament Notarial preveu la custòdia del protocol pel successor a la plaça quan un notari traslladi el seu despatx a una altra població o es jubila.

6) Pot demanar una còpia del meu testament un amic meu o un germà?: En vida de qui fa el testament ningú més que el testador pot demanar còpia, i una vegada mort només les persones amb interès legítim poden aconseguir-la (cònjuge, fills, hereus, etc.).

7) Avantatges fiscals: es pot planificar millor l’herència i així quan es produeixi la mort reduir els impostos a pagar el màxim possible.

8) És car fer testament?: el cost d’un testament en general pot estar entre els 40 € a 60 €, o una mica més segons la complexitat del mateix. El que surt car és no fer testament, ja que sol ser font de majors conflictes judicials, que si expressem la nostra voluntat d’on volem que vagin els nostres béns, a través del mateix.

Per tant, sigui quina sigui la nostra situació personal, estat civil, edat, si tenim fills o no, si tenim patrimoni o no- el millor és fer testament com més aviat millor.

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO
Notari d’Igualada
cjimenez@correonotarial.org

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Llegeixes els llibres que et regalen per Sant Jordi?