El procés més important d’una empresa: l’estratègic

4

Cesc Alacaraz - La Veu de l'Anoia - VeuAnoia.catCom a consultors i enginyers de millora operativa empresarial que anem a moltes empreses catalanes, ens trobem força casos en que bona part de la problemàtica operativa ve donada per la manca de definició d’una bona posició estratègica. És cert que, segurament serà un tema cultural i educatiu, ja que Catalunya està formada per gent molt “mans a l’obra”, o sigui, molt operativa i en canvi, generalment, poc estratègica. En canvi, en el món anglosaxó, es dóna més importància a l’estratègia que a l’operativa.
Què és important d’una bona estratègia?

1. En primer lloc, que estigui definida i compartida per tot l’equip directiu. El fet que tot l’equip d’una organització hagi dedicat una sèries de sessions de treball per tal d’establir, de forma conjunta i acordada, quina pot ser la millor posició estratègica pels propers 12, 24 o 36 mesos, fa que el projecte guanyi molta més força i augmenti el nivell d’implicació de les persones clau.

2. L’estratègia ha d’estar molt ben comunicada a la resta de l’organització. Si volem que les decisions del dia a dia del personal ens ajudin a assolir els objectius empresarials, és condició necessària, tot i que segurament no suficient, que tota la tripulació tingui clar cap a on va el vaixell.

3. I en darrer terme, assignació de recursos, seguiment i revisió periòdica de l’estratègia. Molts cops hem sentit que les estratègies erren en la seva execució i per tant, és evident que cal implicació de la direcció, assignació de recursos econòmics i humans, com també reunions de seguiment per tal d’assegurar-nos que anem assolint el camí traçat.

En definitiva, cal dedicar temps i esforç per tal de marcar el rumb. No hem de pensar que no tenim temps per dedicar-lo a l’estratègia i que hi ha altres temes, del dia a dia, més importants. Tot el temps que dediquem a intentar posicionar-nos bé en el mercat, és temps que ens estalviarem de maldecaps en el nostre dia a dia. Una bona definició estratègia ens permet (tot i que cal ser valents i coherents) dir “no” a algunes peticions de clients i centrar-nos en allò que hem decidit volem ser bons i reconeguts en el mercat.

Cesc Alcaraz, Economista soci-director FeedBackGround