El PP d’Igualada demana una rebaixa de la taxa d’escombraries comercials i de l’impost de plusvàlua

83

joan agramuntDavant del més que probable acord del govern municipal del PDC amb el PSC respecte el pressupost de l’Ajuntament d’Igualada pel 2017 i les or- denances fiscals (taxes i impostos), tal i com va succeir -per sorpresa de tothom- l’any passat, els diferents partits polítics de la ciutat avaluen si presenten les seves pròpies propostes.

Els primers en fer-les públiques han estat els del Partit Popular, si bé saben d’antuvi que és molt possible que no comptin amb el vist-i-plau del govern. El regidor Joan Agramunt ha presentat ja les seves propostes per a les Ordenances Fiscals, Taxes i Preus Públics per a l ́any 2017. “La primera condició és que no es prevegi una major recaptació en l’IBI. La nostra formació política prioritza el poder portar a terme una rebaixa generalitzada en la taxa d’escombraries comercials, que afecta als comerços i serveis de la nostra ciutat i reclamem uns nous barems en la superfície dels comerços de tal manera que els negocis, botigues i/o establiments de menys de 50 m2 estiguin exempts de pagar aquesta taxa”.

En concret, el PP proposa que de 51 m2 a 75 m2 de superfície quedi una quota anual de 102€; de 76 m2 a 300 m2 de 170€ i de 301 a 500 m2 de 250€ En aquests moments la quota mínima és de 232€. Agramunt ha manifestat que “la taxa de les escombraries comercials en els petits i mitjans establiments la considerem injusta, ja que al nostre entendre no generen residus i els que generen són assimilables i van directament als contenidors de la recollida

selectiva”. A més afegeix Agramunt, “tot el que sigui ajudar als emprenedors, comerciants, empresaris i autònoms de la ciutat sempre tindran el nostre suport. Aquesta mesura no té per què repercutir en el més mínim increment al rebut de la taxa d’escombraries domèstiques-habitatges”.

El PP també proposa modificar a la baixa el percentatge sobre la mitjana del municipi per tal que el major nombre de veïns de diferents barris o districtes “es puguin beneficiar de la bonificació pel bon comportament ambiental en la recollida selectiva de la fracció orgànica. Les Ordenances enelseuArt.6.2hopreveuen, però en canvi des de l’Ajuntament no s’ha aplicat mai. Ara és el moment d’incentivar per millorar la recollida selectiva i que els ciutadans puguin tenir bonificació en el seu rebut anual de la recollida d’escombraries domèstiques”.

El PP també reclama al govern municipal la rebaixa del 2,7% al 2,5% en l’impost de la plusvàlua el l’art. 7, paràgraf “d” que fa referència al termini de 16 a 20 anys així com també rebaixa en la quota mínima a liquidar per obertura d’establiments industrials i activitats passant dels 405€ actuals a 300€ i la resta de preus arrodonits a la baixa com la obertura de rases, sondatges, i altres figures impositives.