Polèmica a Igualada per la concessió de 20.000 euros de l’Ajuntament a la Mútua Igualadina

219

L’Ajuntament va aprovar concedir una bonificació de l’impost de construccions a la Fundació Privada de la MIPS (Mutua Igualada de Previsió Social), que li suposarà un estalvi de 19.862€, en considerar que la segona fase de les obres de redistribució de la planta baixa i façanes de l’antic hospital de la Mútua “són d’interès i utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístic o de foment de l’ocupació”, se- gons explica el tinent d’alcalde Jordi Pont en un informe lliurat a la CUP.

mips-20000-igualada-veuanoia-polemica
L’aprovació d’aquesta bonificació -amb els vots a favor de PDC, ERC i PP, en contra de CUP i Decidim, i l’abstenció del PSC- ha comportat un intens debat a les xarxes socials i no ha passat desapercebut en algunes forces polítiques, com la mateixa CUP o Decidim, que consideren que la decisió representa un clar tracte de favor a una empresa privada.

 
La CUP considera “inacceptable” aquesta bonificació, i recorda que “l’octubre del 2015 ja es va aprovar una bonificació de 5.068€ per obres d’enderroc a l’edifici, amb l’únic vot en contra de la CUP; i després, el maig de 2016, una altra de 2.007€ per la primera fase de les obres”. En total, la xifra d’estalvi de pagament d’impostos de la MIPS a l’Ajuntament puja a 27.000€. El portaveu de la CUP, Albert Mateu, va interpel·lar el govern durant el ple municipal per manifestar que la CUP “ens oposem frontalment a aquest tracte, i pensem que és evident que en aquest projecte no hi concorre cap d’aquestes circumstàncies que no concorrin també en molts altres negocis de la ciutat”.

Per la CUP, l’activitat de MIPS Fundació “ja està prou beneficiada fruit de les retallades ales que es veu sotmès el nostre sistema sanitari públic, fet que provoca que cada vegada sigui més la gent que ha d’assistir a aquests centres de sanitat privada” de la que diuen no ser partidaris ja que “defensem una única xarxa pública de sanitat per a tothom i ben finançada.” Afegeixen, també, que “nosaltres som contraris a que un negoci que fa beneficis amb la salut de la població, també es vegi, a més, afavorit per la bonificació d’aquest impost gràcies a un tracte de favor del govern municipal”.

Jordi Puiggròs