Piera ofereix un habitatge per a l’acollida de persones refugiades

25

En el marc de les accions de sensibilització i promoció per a l’acollida de persones refugiades que s’estan duent al municipi de Piera, l’Ajuntament ha ofert un habitatge de protecció oficial amb lloguer social per a l’acollida d’alguna persona o família refugiada.

El pis ha estat registrat a l’inventari de recursos que gestiona la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu que les entitats que formen part del Programa Estatal de Refugi puguin derivar-hi persones que tinguin condició de refugiades i que hagin d’entrar en la fase d’integració anant a viure en un municipi i començant a ésser més autònomes. En el moment en què aquestes persones arribin s’activaran els protocols d’acollida municipals habituals per oferir-los informació i acompanyament, així com afavorir-ne la integració social i promoure la participació en cursos de llengua, de coneixement de la societat catalana i laborals.

Piera compta també amb un grup de mentores que han estat formades en el marc del Programa Català de Refugi per tal de poder acompanyar i donar suport en l’acollida a les persones refugiades a través de l’aprenentatge de la nostra llengua, la recerca de feina i l’establiment de vincles amb les persones i entitats del municipi i la comarca.

Es recorda als pierencs i pierencs que fer de voluntari en el programa de mentoria és una de les formes de col·laborar amb l’acollida de persones refugiades a més de donar suport a la tasca de les ONGs que intenten lluitar contra les causes que provoquen els desplaçaments forçosos. Així mateix, els propietaris d’habitatges buits poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament per a llogar-los o cedir-los per a l’acollida de persones refugiades.