Piera aplica mesures econòmiques per pal·liar els efectes del Covid-19

191

L’Ajuntament de Piera ha decidit posar en marxa un paquet de mesures econòmiques per fer front als efectes de l’emergència sanitària causada pel Covid-19. Amb la voluntat de reduir la pressió fiscal a la ciutadania, s’ha ajornat el pagament d’algunes taxes i impostos com és el cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), que es podrà abonar fins al 2 de juny, i els primers rebuts de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i de la taxa d’escombraries que s’ajornen fins a una data encara no determinada.
De moment, s’ha decidit aturar les recaptacions en fase executiva mentre duri la situació d’emergència sanitària, i no es dictaran provisions de constrenyiment ni diligències d’embargament de béns. Així mateix, es deixen sense efecte les taxes per a comerços que han hagut de tancar la seva activitat durant l’estat d’alerta.
Pel que fa al consistori, es compromet a prioritzar i agilitzar el pagament a proveïdors i a vetllar, sempre que sigui possible, per tal que aquells serveis i productes formalment contractats i cancel·lats per raons de causa major es puguin recuperar en una nova data

 

L’Ajuntament atura el cobrament pel servei d’escola bressol
Davant l’actual situació d’emergència sanitària i la impossibilitat d’oferir determinats serveis, l’Ajuntament de Piera ha decidit aturar el cobrament de la propera quota de l’escola bressol municipal. Així, doncs, el consistori no passarà el rebut del mes d’abril, atès que les persones usuàries no estan rebent el servei, i té previst allargar aquesta mesura mentre duri l’estat d’alarma.