Pegats intel·ligents per a la monitorització de la salut i el benestar de les persones
P

31 de març de 2021

Amb la pandèmia ocasionada pel virus SARS-CoV-2 vivim uns temps on totes les notícies giren al voltant de la salut de les persones i els avenços en el nous tractaments i desenvolupament de vacunes. El sector salut és un dels que més inverteix en recerca, tant per fer els tractaments més eficients com per desenvolupar dispositius que siguin capaços de monitoritzar en continu la nostra salut, a fi de poder donar una resposta més ràpida en front a qualsevol tipus d’alteració que pugui afectar a la salut de les persones.

Un exemple n’és el projecte europeu ELSAH (Horizon 2020) on el centre tecnològic LEITAT participa, conjuntament amb empreses i centres de recerca europeus, en el desenvolupament d’un sistema flexible i integrat, intel·ligent, basat en pegats, per a un seguiment continu de la nostra salut i el benestar, que quantifica uns biomarcadors mitjançant la detecció electroquímica.

Es tracta d’un sistema totalment autosostenible mitjançant la integració de biosensors de microagulla amb un microxip, una bateria impresa i electrònica impresa, permetent així mesures independents i una transmissió de dades sense fils segura al telèfon mòbil de l’usuari.

El desenvolupament d’aquest dispositiu en forma de pegat pretén monitoritzar les concentracions de glucosa en sang i lactat per un període total de supervisió d’almenys 24 hores a un interval de mesura de no més de 5 minuts.

Un altre dels requisits és que l’elecció de components i el procés d’integració permetin uns costos de fabricació d’una versió comercial posterior al projecte de no més de dos euros per pegat. El projecte preveu tres generacions del sistema de pegat ELSAH amb nivells d’integració creixents de manera consecutiva.

Per assolir els objectius, el consorci ELSAH uneix les fortaleses innovadores individuals de diversos investigadors de centres de recerca europeus i varies empreses pioneres en els seus àmbits. S’aconsegueix així generar valor afegit desenvolupant conjuntament un sistema intel·ligent bioelectrònic completament nou amb un fort potencial de mercat, donant suport a la digitalització de la indústria europea.

El pegat ELSAH constitueix una nova generació de dispositius electrònics intel·ligents que permetrà per primera vegada l’auto-prova rendible i mínimament invasiva dels nivells de biomarcadors moleculars mitjançant la integració de tecnologies de maquinària individuals en diversos camps com fabricació de microagulles polimèriques, biosensors electroquímics, impressió electrònica, manufactura avançada, etc.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?