Els partits de l’oposició tomben l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal de 2018 de Calaf
E

19 de gener de 2018

L’únic ordre del punt del dia del Ple Extraordinari de Calaf del dilluns 15 de gener era “la desestimació de les al•legacions presentades al Pressupost 2018  i la seva aprovació definitiva”. En data de 22 de novembre, el Ple havia acordat l’aprovació inicial del pressupost amb 5 vots a favor de Junts per Calaf, 3 en contra de CiU i 1 en contra de GiC-VV – dos dels regidors d’aquest darrer grup no van poder assistir al ple i no van votar -.

Durant el període d’exposició pública, un veí del municipi havia presentat una al•legació al pressupost on reclamava impugnar-los pels següents motius: no recollir les necessitats socials de la població amb la quantitat necessària, subvencions públiques poc aclarides i haver estat aprovats amb el vot de qualitat de l’Alcalde, al no haver pogut assistir dos regidors.

Davant d’aquesta reclamació a la totalitat del pressupost, des de secretaria s’havia presentat un informe on proposava desestimar-les ja que no s’ajustaven als supòsits que preveu la llei. Així doncs, considerava que no plantejava cap qüestió tècnica, sinó valoracions de caràcter personal i/o polític. No ometia el crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigibles previstes ni manifestava la insuficiència d’ingressos en relació a les despeses pressupostades. A més, tampoc proposava cap alternativa específica. Finalment, també aclaria que no era cert que s’hagués aprovat inicialment amb el vot de qualitat de l’Alcalde, sinó per majoria simple com preveu la llei (5 vots a favor i 4 en contra).

Jordi Badia, alcalde de Calaf, va defensar que el procediment d’atorgament de les subvencions és el que marca el reglament que es va aprovar en aquest Ple i que les entitats presenten una memòria d’activitats prèviament i una justificació després. Sobre els ajuts en matèria social, va explicar que aquests no són insuficients ja que des del 2015 quan van entrar a l’equip de govern, s’executa entre el 75%-85% de la partida pressupostària. Això vol dir que es pressuposta més del que s’acaba gastant i que per tant, es cobreixen totes les necessitats socials que arriben a l’Ajuntament. Finalment, també va recordar que amb el seu mandat s’havien afegit noves partides per a temes de benestar social com les beques culturals i esportives.

El grup de CiU va expressar que els motius pels quals van votar en contra dels pressupostos en el seu moment, eren vàlids, i que per tant, el seu posicionament en aquest sentit no havia variat. Joan Caballol, però, va manifestar que tal i com s’havia proposat el format del Ple, els vots i acords eren contradictoris ja que de votar a favor de desestimar les al•legacions, votaven a favor del Pressupost. Per això, van proposar votar-ho separadament, tot i que finalment no es va fer així. D’altra banda, van manifestar sentir-se “pressionats” i “sota xantatge” pels mitjans de comunicació municipals per aprovar els pressupostos, a causa d’una notícia que vinculava els Pressupostos Participatius amb el resultat del Ple. En aquest sentit, van manifestar que com a oposició no se’ls pot fer responsables de la imprudència d’haver convocat uns Pressupostos Participatius sense tenir les partides pertinents aprovades i que en tot cas, això respon a la manca d’assolir acords i establir consensos des de la diversitat d’opinió. Tot i això, Caballol va afirmar que no es tanquen a possibles acords que permetin poder tirar endavant projectes que suposin un benefici per la vila sempre que hi hagi una comissió de seguiment per cada un.

Des del GiC-VV, van qüestionar a l’equip de govern per no haver fet cap modificació del Pressupost després de les al•legacions presentades pel veí si ja intuïen que el seu grup i CiU hi tornarien a votar en contra i per això, els van acusar de preferir els pressupostos prorrogats. Josep Casulleras, va assegurar que des que es va fer l’aprovació inicial del Pressupost han vist com s’afegien més raons per dir que aquest no està basat en la realitat, com per exemple que no hi consti cap partida per pagar el deute amb Aigües de Manresa.

En el torn de rèplica, l’Alcalde, va defensar que l’objectiu dels canals de comunicació de l’Ajuntament és la d’informar a la ciutadania i que evidentment, el resultat de l’aprovació del Ple sí que va lligada als Pressupostos Participatius – tal i com es deia a la notícia – ja que afectarà a la partida d’inversions. Tot i això, va afirmar que de no aprovar-se definitivament el Pressupost General del 2018, des de l’equip de govern s’intentarà tirar-los endavant igualment a través de les modificacions de pressupost.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Et semblaria bé fer el debat electoral a la Catalunya Nord?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta