Part del carrer Laureà Figuerola de Calaf passa a ser de sentit únic

0
434

El passat divendres 28 d’agost Calaf va modificar a sentit únic la circulació del tram del carrer de Laureà Figuerola entre el Passeig de Santa Calamanda i el carrer de l’Onze de setembre.

L’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de Calaf, publicat per la Diputació de Barcelona al juny 2020, especifica que per tal de millorar la mobilitat i garantir la seguretat viària dels vianants, però també dels que es desplacen amb vehicle privat, cal anar convertint o transformant els carrers de sentit doble en carrers de sentit únic, donant prioritat als carrers de doble sentit amb un únic carril.

L’Ajuntament de Calaf, en resposta a l’Estudi, es va proposar modificar a sentit únic de circulació el tram del carrer de Laureà Figuerola entre el Passeig de Santa Calamanda i el carrer de l’Onze de setembre. I a la vegada, aprofitarà per, regularitzar la zona d’aparcaments del tram afectat del carrer, crear una nova vorera i pas de vianants per connectar la vorera del passeig de Santa Calamanda amb la vorera de l’Avinguda de la Pau, ara inexistents i regularitzar la circulació amb una nova senyalització vial, tant de pintura horitzontal com de senyals verticals.

El canvi a sentit únic de la circulació es va fer efectiu el passat divendres dia 28 i la resta d’obres previstes es preveu acabar-les a mitjans d’aquesta setmana.

Compartir