“El meu pare no pot vendre el seu pis per culpa de la seva malaltia degenerativa”

207

Fa quinze dies va venir a la meva Notaria un senyor ancià vidu, el Senyor “Jordi” (nom fictici…), acompanyat de dos dels seus fills, amb la intenció -segons em van comentar- de vendre el seu pis de tota la vida i així poder anar pagant les despeses de la residència on vivia, ja que els seus fills no podien mantenir el pagament de la residència amb els seus sous, portaven varis anys fent-ho i ja havien gastat tots els seus estalvis per tal d’ajudar a pagar l’atenció del seu pare.

Quan vam començar a llegir l’escriptura de venda del pis del Senyor “Jordi”, em vaig adonar que seria impossible firmar-la. El Senyor “Jordi” no entenia què havia de firmar, i malauradament no sabia ni on estava degut a la malaltia degenerativa que patia, per la qual cosa, com a Notari, no vaig poder seguir endavant amb l’escriptura de venda.

Després d’explicar a la part compradora que no podria efectuar-se la compra-venda del pis, vaig estar parlant una estona amb els fills, explicant que l’única solució era anar al procés d’incapacitat judicial i posterior nomenament de tutor dictat pel Jutge i, una vegada declarada la incapacitat, s’hauria d’obtenir addicionalment l’autorització judicial per a la venda, amb tot el que suposava el retard de mesos i fins i tot anys que tarden -segons el casos- per poder-ho obtenir.

gent granEls vaig comentar la possibilitat d’haver previst aquesta situació uns anys abans del deteriorament mental irreversible del seu pare, mitjançant la firma d’un poder preventiu, especial o general amb efectes des del mateix dia de la seva firma o des que es presentés dita discapacitat acompanyat del pertinent certificat mèdic.

L’any 1916 l’esperança de vida a Catalunya era de 38 anys, i en canvi un segle després és de gairebé 83 anys, per la qual cosa sovint malauradament es produeixen a moltes famílies situacions com la descrita, o per exemple, la necessitat d’haver de fer pagaments a través del banc, impossibles si no es té un poder Notarial del titular del compte, o moltes altres situacions similars que es poden produir amb tots els problemes que ocasionen.

Per aquests motius han anat apareixent una sèrie d’instruments preventius per garantir que es compleixi la voluntat de la persona que en un futur pogués no tenir la capacitat per a expressar-la.

Un d’ells són els poders preventius.

Què és un poder preventiu?

– És un document Notarial que permet a una persona (Poderdant) designar-ne a una altra o altres (Apoderades) perquè actuïn representant els seus interessos en cas d’arribar a la mancança de capacitat necessària per a manifestar la seva voluntat.

Cal que el poder sigui vàlid des del dia de la firma o pot firmar-se i deixar la seva validesa per un moment futur?

– No, pot estipular-se que el poder no tindrà efecte si no es dóna el cas que la persona que el dóna pateixi la incapacitat prevista al document o bé estipular-se que el poder sigui vàlid des del mateix dia de la seva firma i que seguirà vigent en cas d’arribar a produir-se la incapacitat esmentada.

El poder ha de ser general o pot ser limitat?

– El poder pot tenir totes les facultats que desitgi el firmant, des d’un poder bàsic d’administració, fins a facultats molt àmplies, com la venda d’un pis, o fins i tot operar amb els seus comptes bancaris.

El poder es pot donar a diferents persones perquè hagin de firmar alhora i evitar dependre d’una sola?

– Sí, es pot donar a una persona o a vàries perquè puguin utilitzar el poder indistintament (solidari) o bé a vàries persones perquè, de forma obligatòria, hagin de fer servir el poder conjuntament (mancomunat). Lògicament l’elecció per l’un o l’altre tipus dependrà de les circumstàncies personals i familiars de cadascú.

Es pot anul·lar el poder?

– Per descomptat, en qualsevol moment es pot anul·lar el poder simplement anant a una Notaria i firmant un document anomenat “revocació de poder”.

Què passa en cas de la defunció de l’atorgant del poder?

– El poder queda automàticament revocat i la seva utilització per part de l’apoderat seria un frau de Llei.

Què passa en cas de separació, divorci o extinció de parella de fet envers els poders concedits entre cònjuges o entre els membres de la parella?

– Igualment queden revocats de forma automàtica per Llei.

 

Carlos Jiménez Fueyo, Notari d’Igualada.

cjimenezfueyo@correonotarial.org