Només el 28% dels anoiencs saben què és el document de voluntats anticipades

130

El 95% dels professionals d’atenció primària de l’ICS Catalunya Central a l’Anoia
coneix el document de voluntats anticipades; una xifra que contrasta amb el
coneixement que en té la ciutadania, que és només d’un 28%. Aquesta és una de les
principals dades que s’extreuen d’un estudi que ha fet un equip de residents de les
especialitats de medicina i d’infermeria de família i comunitària a la comarca de
l’Anoia per comparar l’abordatge de les voluntats anticipades entre els professionals
sanitaris i els usuaris de l’atenció primària.

A través de les respostes a gairebé 300 enquestes, també han conclòs que la majoria
de les persones preguntades prefereixen pal·liar el sofriment amb fàrmacs i que no
volen prolongar la seva vida de manera artificial (un 85 %, aproximadament). Altres de
les conclusions de l’estudi són que les dones estan molt més interessades per les
voluntats anticipades que els homes, que tant els usuaris com els professionals
sanitaris que no hi han pensat són els joves o que les malalties cròniques són un
factor d’abordatge de les voluntats anticipades.

El document de voluntats anticipades o testament vital el pot fer qualsevol persona
major d’edat, amb capacitat suficient i que actuï amb llibertat, per expressar les cures i els tractaments mèdics que voldrà rebre quan ja no pugui decidir per si mateixa. Es
pot sol·licitar al centre d’atenció primària, on es pot emplenar amb el suport dels
professionals. Aquest document serveix com a guia per al personal sanitari i la família
per poder actuar d’acord amb la voluntat de cada persona. Des de 2002 fins a 2017, a
Catalunya s’han fet gairebé 85.000 testaments vitals.