Modificació de la normativa urbanística en sòl no urbanitzable de Santa Maria de Miralles
M

17 de gener de 2018
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles el document d’aprovació inicial de la Modificació puntual del text refós de les normes subsidiàries en sòl no urbanitzable. Amb aquest document, el consistori completa l’acció reguladora sobre el sòl no urbanitzable del municipi iniciada amb la redacció del Pla especial de masies.
Aquesta modificació de les normes que regulen què es pot fer i com en el sòl no urbanitzable del municipi té una triple finalitat. D’una banda, actualitzar i revisar les condicions d’edificació, parcel·les i entorn del Mas Retou, situació excepcional d’un àmbit edificat en sòl no urbanitzable l’origen del qual, és la parcel·lació d’una única finca on es va permetre l’edificació d’habitatges unifamiliars aïllats i on actualment es concentra una quarta part de la població del municipi.

D’altra, el document aborda la necessitat de modificar algunes determinacions normatives en un municipi eminentment rural, en el que l’agricultura és el sector econòmic més important. El  principal paràmetre a modificar és l’alçada de les construccions auxiliars referides a activitats agrícoles i ramaderes per tal d’adaptar‐les als actuals requeriments de la pagesia pel que fa a la maquinària i l’emmagatzematge agrícola i ramader.

Finalment, aquesta modificació puntual presenta l’oportunitat de revisar l’actual normativa urbanística, actualitzant les referències a la legislació vigent.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Llegeixes els llibres que et regalen per Sant Jordi?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta