Els grups de l’oposició impedeixen fer modificacions dels pressupostos de l’Ajuntament de Calaf

58

ple-ordinari-municipal-calaf-veuanoiaEls dos grups de l’oposició, Grup Independents per Calaf (GIC) i Convergència i Unió (CiU) van votar en contra d’un dels punts vinculats a les modificacions de l’actual pressupost que l’equip de govern, liderat per Junts per Calaf-AM, va presentar en el ple d’aquest dilluns, 10 d’octubre. Durant aquest 2016, l’equip de govern treballa sobre un pressupost prorrogat, concebut l’any 2014, amb una realitat d’ingressos i despeses diferent a l’actual, i amb iniciatives diferents, motius pels quals és necessari un ajust. Aquests bloqueig pot fer que no es puguin desenvolupar els projectes previstos fins a finals d’aquest any.

A través de la proposta presentada aquest dilluns, el govern local pretenia regularitzar diferents partides del pressupost actual vinculades al pagament de la Llei de Barris, al projecte de museïtzació de la plaça Gran i a aspectes relacionats amb la recollida selectiva. Les despeses d’aquesta darrera partida s’han incrementat més del que estava previst al pressupost prorrogat per un increment de la taxa de l’abocador i per una avaria del camió que fa la recollida que va provocar una subcontractació el servei.

Per altra banda, aquesta modificació també havia de servir per regularitzar el bloc destinat a cultura i festes. Segons la regidora d’Hisenda, promoció econòmica, Comerç i Turisme, Montserrat Mases,  “totes les actuacions dutes a terme han tingut una repercussió més enllà del lleure, ha estat una aposta pel creixement econòmic tan per als comerços, empreses i associacions”. Amb aquestes paraules, la regidora feia referència a l’aposta que l’equip de govern ha fet per impulsar l’EcoFira, l’Agro Alta Segarra o el Tast a la Plaça. Alhora, va destacar l’aposta per la qualitat de la Festa Major que ha repercutit positivament en les entitats.

GiC i CiU van votar en contra d’aquesta modificació el primer grup per considerar que el procediment legal no era l’adequat i el segon perquè no els semblava correcta. De fet, el Grup d’Independents per Calaf va fer servir el mateix argument per oposar-se als quatre punts de l’ordre del dia del ple que feien referència a modificacions del pressupost. En canvi, Convergència i Unió es va abstenir en tres dels quatre punts, permetent que la regularització fos possible en partides relacionades amb l’avançament d’amortitzacions de préstecs, l’abonament de factures elèctriques i en l’amortització de préstecs que no estaven contemplats en el pressupost prorrogat del 2015.

Proper pas

A partir d’ara, l’objectiu és redreçar la situació actual i per això l’alcalde, Jordi Badia”, assegura tenir “la mà estesa als grups de l’oposició per tornar a negociar”. Badia recorda que, fins al dia d’avui, “el nostre objectiu ha estat la dinamització del municipi a nivell associatiu, però també comercialment i empresarial. Crèiem que això era un benefici clar i que per això la resta de grups ens ho aprovarien”.

Badia destaca que “la despesa realitzada fins al moment s’ha fet tenint en compte que també hi ha més ingressos que, alhora, tampoc estaven previstos en aquest pressupost prorrogat”.

El principal problema que pot comportar aquest bloqueig és que no es puguin dur a terme moltes de les actuacions, de diferents àmbits, projectades des d’ara fins a finals d’any.