10.8 C
Igualada
Divendres, 8 desembre 2023

Un article de

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà d’Igualada va fer l’any passat 32.492 atencions presencial i 6.405 telemàtiques
L

Publicitat

L’Oficia d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Igualada va realitzar l’any 2019 un total de 32.492 atencions presencials. El tipus més nombrós correspon als denominats tràmits ràpids, que consisteixen en atencions que requereixen un temps d’atenció breu, com ara expedició de volants i certificats d’empadronament o registre d’entrada de documents; se’n van fer 13.129. També es van fer 11.090 atencions corresponents a tràmits, que requereixen un temps d’atenció llarg, com ara modificacions al padró d’habitants, declaracions de plusvàlua, activitats, sol·licituds de subvenció o del carnet d’autobús. La resta d’atencions van ser per a temes d’habitatge (3.843), cementiris i mercat (1.044), caixa (1.871), obres (849) i multes (666). A aquestes xifres cal afegir, també, les 2.841 atencions presencials que es van resoldre des del taulell d’entrada.

Aquestes dades van ser presentades aquest dimecres per Fermí Capdevila, regidor d’Entorn Comunitari i Cooperació, que també va explicar que la comparativa amb els últims anys indica una disminució amb relació a les 34.109 atencions de l’any 2018, i un retorn a la xifra d’exercicis anteriors:


Pel que fa a les queixes gestionades, que van ser 1.008, van correspondre a temes relacionats amb manteniment (418), mobilitat (143), parcs i jardins (98), varis (96), medi ambient (92), sorolls i molèsties (85), suggeriments (58), mobiliari urbà (17) i cementiri-mercat (1). La via més usada per presentar-les va ser la presencial (351), seguida del telèfon (275), la via telemàtica (223), la bústia ciutadana (121) i el correu electrònic (38).

El regidor Fermí Capdevila va destacar també la tendència a l’alça dels tràmits presentats i registrats telemàticament, que han passat del 1.391 de l’any 2016 als 6.405 de l’any passat. Els deu tràmits més presentats per aquesta via van ser: instàncies genèriques, pagament de tràmits municipals, liquidació de l’impost sobre plusvàlues, comunicació prèvia d’obres menors, sol·licitud d’ocupació de la via pública i petició de material per part de les entitats, comunicació prèvia d’obertura d’activitats econòmiques de baix risc, queixes, suggeriments i propostes, subvencions a projectes i activitats d’entitats sense ànim de lucre, declaració responsable d’obertura d’activitats innòcues i certificat d’empadronament.

Pel que fa al padró, l’any es va tancar a 31 de desembre amb 41.832 habitants, però aquesta setmana ja s’ha assolit la xifra de les 42.000 persones empadronades a Igualada

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies