L’Escola Alta Segarra i l’Ajuntament de Calaf participen en un projecte d’emprenedoria de la Diputació de Barcelona

10

2016_culturaemprenedora3-veuanoiaLes àrees d’Ensenyament i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Calaf, han impulsat el projecte ‘Cultura emprenedora a l’escola’.  A través d’aquesta iniciativa, els alumnes de 5è de primària estan immersos en el procés de creació i consolidació de dues empreses i els seus productes.

En concret, cada una de les classes ha creat una cooperativa. El projecte s’emmarca en un dels propòsits a assolir per la Unió Europea de fomentar l’esperit emprenedor i els valors que l’acompanyen a tots els àmbits de l’educació.

Els alumnes dediquen una hora a la setmana a treballar en el projecte. En una d’aquestes sessions, el cooperativista Arnau Vilaseca va explicar-los com funciona i quines diferències té una cooperativa amb altres tipus d’empreses. I és que en el projecte es creen aquest tipus d’organitzacions perquè són un model democràtic i participatiu i reforça, també, un vessant de responsabilitat social. “En una cooperativa tothom ha de confiar en tothom” explica el Joel, alumne de 5è.

2016_culturaemprenedora1-escoles-veuanoiaEn aquests moments, les cooperatives es troben en un procés inicial. Una classe ha escollit el president i els membres dels diversos departaments, mentre que l’altra classe ha decidit els estatuts. Un cop feta la constitució, i durant el curs, es passarà a l’elecció del producte i la imatge corporativa, i finalment, es produirà i es vendrà, un dissabte, en el Mercat de Calaf. Els beneficis aniran destinats a projectes socials.

Un projecte transversal

La finalitat és treballar valors, hàbits i competències vinculades a l’emprenedoria com són l’observació i l’exploració, la iniciativa i la creativitat, la responsabilitat, la presa de decisions i l’assumpció de risc, la flexibilitat i la perseverança, i la cooperació i la solidaritat, entre d’altres.

A més, al ser un programa transversal, es reforcen competències bàsiques com la lingüística, la cultural i artística, la matemàtica i el coneixement i interacció amb el món físic. Es fomenten, també, l’autonomia i la iniciativa personal així com l’ús de les TIC.  “Aprenem a espavilar-nos i a treballar en equip” explica la Martina, presidenta d’una de les cooperatives.