28.9 C
Igualada
Dijous, juny 30, 2022

Les societats cooperatives

Jordi Armengol
Direcció àrea Fiscal i Comptable de Grup Carles

En el moment d’iniciar una activitat econòmica, un dels aspectes que ens hem de plantejar és el de la forma jurídica més escaient per a l’activitat que volem portar a terme. Si el nostre és un projecte compartit, volem que les persones que el formen puguin votar i decidir sobre les decisions preses i que es basi en el principi d’una persona un vot, segurament la fórmula que més encaixa amb aquestes característiques és la de cooperativa. El cooperativisme és la fórmula d’economia social amb més pes i tradició a Catalunya. El desembre del 2021 a Catalunya hi havia un total de 4.521 cooperatives, que donen feina a 45.417 persones, amb una facturació conjunta de 4.500 milions d’euros.

Què és una societat cooperativa? Una cooperativa és una empresa formada per persones físiques o jurídiques que s’uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica.

Les cooperatives han de tenir un mínim de tres socis, tret de les de consumidors i usuaris i les de segon grau. També han de tenir un capital mínim de 3.000 euros que ha d’estar completament desemborsat en el moment de la constitució. La responsabilitat dels socis queda limitada a les aportacions realitzades, sempre i quan no hi hagi negligència en les funcions encomanades.

L’Assemblea general de socis és el màxim òrgan d’expressió de la voluntat social. L’òrgan de govern és el Consell Rector i un aspecte important és que l’adopció d’acords és per majoria de persones sòcies, mai en funció del capital aportat.

Si el resultat de l’exercici és positiu, cal destinar almenys el 20% del resultat al Fons de Reserva Obligatori i el 10% al Fons d’educació i promoció de cooperatives. El Fons de Reserva Obligatori està destinant a la consolidació, desenvolupament i garantia de la cooperativa i no es pot repartir entre els socis excepte en alguns supòsits i sempre en un import inferior al 50%.

Finalment, destacar alguns dels incentius fiscals de què gaudeixen les societats cooperatives i que poden influir a l’hora de decidir escollir aquesta forma jurídica. A l’Impost de Societats tributen al 20% dels seus resultats cooperatius i al 25% dels resultats extracooperatius. Així mateix, es poden deduir de la base imposable el 50% de l’import destinat al Fons de Reserva Obligatori i el 100% del Fons d’Educació i Promoció. Les cooperatives també estan exemptes del 95% de la quota de l’impost d’activitats econòmiques.

La constitució d’una cooperativa és senzilla, però hi ha temes tècnics que requereixen d’expertesa i de coneixements professionals, tant a l’hora de la seva constitució, com de la seva gestió, consolidació i creixement.

Compartir
Jordi Armengol
Direcció àrea Fiscal i Comptable de Grup Carles

Més notícies

Últimes notícies

Poble Actiu denuncia la manca de places de llar d’infants públiques

Durant les darreres setmanes l’Ajuntament d’Igualada ha publicat el llistat amb la puntuació i l’ordre de preinscripció de les llars d’infants. Des de Poble...

Calaf i Pujalt adapten la frontera entre municipis per facilitar els tràmits administratius

Calaf va celebrar el Ple ordinari del mes de juny aquest dilluns dia 27 amb un ordre del dia que incorporava sis punts.  Després d'aprovar...

Igualada celebra aquest divendres el Certament de Música Jove

La setzena edició del Certamen de Música Jove d’Igualada tindrà lloc aquest divendres 1 de juliol al pati del Museu de la Pell. Un...

Una nova plaga perjudica la collita d’ametlla de la Conca d’Òdena

La vespeta de l’ametller (Eurytoma amygdali) és una plaga poc coneguda per als que no estan immersos en el món de l’ametller, que causa...

El ple d’Igualada aprova un aparcament de 150 places als horts de l’Asil

El descampat situat al davant de l’Asil del Sant Crist serà una nova zona d’aparcament gratuït que sumarà 150 places d’estacionament al barri. L’aparcament...
Compartir