7.5 C
Igualada
Dissabte, 2 desembre 2023

Un article de

Les fires, un pilar fonamental de l’activitat econòmica des de fa segles
L

Publicitat

Una fira és una congregació en un lloc determinat de mercaders que exposen béns i mercaderies durant un període delimitat. Les fires són esdeveniments amb una llarga tradició en la història d’Europa i normalment estan acompanyades d’activitats d’entreteniment i culturals.

Originalment lligades als moviments dels ramats d’ovelles, les de tardor tenien lloc quan els ramats baixaven de les muntanyes en cerca de pastura, i les de primavera, quan tornaven a les altures. En l’edat mitjana els permisos per realitzar fires eren molt preuats, i igual que els mercats, s’anaven esglaonant durant el calendari. Aquestes fires eren capaces de reactivar l’economia de tota una contrada, i és per això que típicament han tingut un gran tracte de favor.

Alguna de les fires més antigues de l’antiga Corona d’Aragó, i de les fires més antigues d’Europa, son la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida, des de 1232 la Fira de Xàtiva des del 1250, per un privilegi de Jaume I o la Fira de Tots Sants de Cocentaina, que es ve celebrant, quasi ininterrompudament, des del 1346.

Les fires agrícoles i ramaderes, molt presents a les terres de Lleida i el Pirineu.

Les fires anaren decaient i primer s’hi incorporaren altres tipus de bestiar, com cavalls, porcs i vaques, després amb maquinària agrícola, i amb la industrialització aparegueren les fires de mostres i els salons internacionals.

Una fira de mostres és un certamen periòdic en el qual empreses o entitats d’una mateixa activitat comercial exposen els seus productes. Les fires també es coneixen com a salons quedant reservat el terme fira de mostres per designar exposicions generalistes en què es mostren productes de diferents indústries. Si les primeres estan dirigides al públic professional, les segones s’orienten al visitant profà. El concepte modern de fira de mostres implica una exposició periòdica, en un espai construït expressament, de mostres de productes, principalment manufacturats. En altres llocs d’Espanya es poden trobar grans fires de mostres, com les de Barcelona, València o Alacant.

Les fires convoquen a expositors d’un mateix sector constituint un excel·lent punt de trobada entre els fabricants i els seus clients. En elles, les companyies presenten les seves últimes novetats i realitzen demostracions de producte doncs disposen de l’espai i el temps suficient per a això. Entre els avantatges que obté l’expositor de participar en una fira destaquen les següents:
• Realitza un gran nombre de nous contactes professionals en breu espai de temps.
• Pot tractar amb els seus clients en un ambient distès apropiat per a la promoció de vendes de productes i a les relacions públiques.
• Coneix amb poc esforç les novetats presentades pels seus competidors en exercir també una funció de visitant.
• Introdueix i testa nous productes o serveis.
Per la seva banda els avantatges que obté el visitant són: Visita en poc temps a un bon nombre de proveïdors (reals o potencials). Es fa una idea clara de l’estat de la tècnica en un sector que li concerneix professionalment.

És important destacar, però, que les fires no estan estrictament destinades a la venda de producte encara que, de vegades, si s’aconsegueixen tancar contractes en aquesta. La seva funció és més aviat la d’establir relacions amb els clients i realitzar nous contactes comercials als quals es visitarà amb posterioritat.

La Fira de Reis d’Igualada és una de les més antigues del país, gràcies a un privilegi reial de 1373.

Amb el desenvolupament de l’economia i la globalització dels mercats, el nombre de certàmens s’ha multiplicat oferint un panorama firal cada vegada més extens i diversificat. Així, trobem fires de sectors tan variats com: electrònica, logística, turisme, maquinària, construcció, etc. Els ajuntaments promocionen la celebració d’aquests certàmens en recinte firal de la seva propietat (o pertanyents a empreses mixtes) encoratjats pels ingressos que generen tant de manera directa (estands i consums dins de la fira) com indirecte, ja que atrauen molts de visitants que realitzen consums en hostaleria, transport, oci, etc.
El període firal s’aprofita a més, per a la celebració de diverses activitats d’interès per al sector com ara fòrums, conferències, jornades tècniques, tasts de productes, desfilades, etc.

Fort impacte al país
L’impacte sobre la producció del moviment firal a Catalunya és de 2.372 milions d’euros, segons un estudi elaborat per la Universitat Pompeu Fabra, en el qual també es conclou que les fires generen ocupació a prop de 27.000 persones. Un 72,8% de l’impacte econòmic correspon als efectes derivats de la despesa corrent de consum i el 27,2% restant prové dels efectes derivats de la despesa d’inversió. En relació amb la despesa generada sobre la producció, un 66,1% és el resultat directe de l’activitat firal mentre que un 33,9% són induïdes sobre el conjunt de les branques de l’activitat econòmica.

Habitualment, a excepció, és clar, d’aquest estrany 2020, s’organitzen a Catalunya al voltant de 400 fires. La majoria -també Fira d’Igualada- estan integrades a la Federació de Fires de Catalunya (Fefic).

Les fires, abans com ara, han estat un importantíssim factor de dinamisme, creixement i competitivitat. Aquesta és, sens dubte, l’analogia més poderosa que hi ha entre les antigues fires medievals i les fires contemporànies. Abans, com ara, les fires s’han consolidat com un mecanisme innovador, i han assolit una gran capacitat d’adaptació al canvi econòmic i social.

Fira d’Indians a Begur, una de les més turístiques del país.

El comerç, motor permanent del progrés econòmic, s’ha potenciat amb el desenvolupament de les fires tradicionals i modernes.
Les fires són, ara més que mai, un gran aparador de novetats, una gran eina de competitivitat.

Això val tant per a les grans ciutats i les seves grans fires com per a les petites viles i les seves fires. Val tant per a les fires especialitzades en bestiar com per a les fires especialitzades en béns de consum i serveis. Unes i altres exploren ocasions d’intercanvi amb perspectives de futur. Convoquen la curiositat i desperten la imaginació del consumidor, trets ben permanents i de continuïtat des de les primeres fires medievals fins a les d’avui en dia.

Una fira millor que la de la ciutat veïna és una font de promoció comercial de primer ordre, per això les fires són instruments poderosos en la formació de l’avantatge locacional competitiu. Bones raons, ahir i avui, probablement també demà, per tenir bona cura de l’activitat firal.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies