L’empresa líder a Espanya codifica més de 20.000 processos a l’Hospital

134

El Consorci Sanitari de l’Anoia ha incorporat els serveis de codificació hospitalària de ASHO, empresa líder en recerca tecnològica, assessorament hospitalari i codificació clínica a Espanya, com a suport a la codificació de més 20.000 processos clínics.
El projecte de col·laboració entre l’empresa i el Consorci, realitzat per mitjà de licitació pública, es basa en tres aspectes, en primer lloc l’aplicació de Ashoindex, una eina de programari d’ajuda a la codificació dirigit als professionals de la documentació clínica. En segon lloc, l’ús de AshoCoode, un programari de processament de llenguatge natural dirigit als professionals assistencials i al personal mèdic per a 25.000 processos i, en tercer lloc, la codificació de 3.300 altes hospitalàries.

Asho, al servei dels centres sanitaris
La codificació hospitalària dels diagnòstics i els procediments -traducció del diagnòstic mèdic a paràmetres estadístics de mesurament- és un servei imprescindible per a realitzar una valoració de l’episodi assistencial a un pacient en qualsevol centre sanitari.

“La codificació, i sobretot una bona codificació, és una labor essencial per a valorar adequadament els serveis prestats en centres assistencials. Una bona codificació permet, a més, optimitzar els beneficis i oportunitats que ofereixen els Sistemes de Classificació de Pacients per a la gestió sanitària, tant a nivell clínic com a nivell economicofinancer. De no realitzar correctament la codificació, es torna molt complicat l’anàlisi i la gestió de la casuística d’un centre”, assegura Ruth Cuscó, directora gerent de ASHO.