L’emprenedoria: l’assignatura per millorar la competència social i ciutadana
L

3 de març de 2016

RAMON RODRÍGUEZ PEREA - ESCOLES - La Veu de l'Anoia - VeuAnoia.catL’assignatura d’emprenedoria és una matèria optativa que s’ofereix al segon cicle de la ESO per tal d’introduir als alumnes en els aspectes més importants de la ciència econòmica i descobrir com operen les organitzacions empresarials. A més de millorar la competència social i ciutadana, és molt recomanable per tal de preparar a aquells alumnes que vulguin accedir al batxillerat de ciències socials o a un cicle formatiu de l’àmbit administratiu.

Aquesta matèria s’estructura en blocs. El primer d’ells és el d’Economia de l’Empresa, on s’expliquen conceptes bàsics de les organitzacions empresarials i dels departaments que la composen, tractant de fer un recorregut per totes les àrees per tal de tenir una visió de conjunt. Per altra banda, a emprenedoria també es parla de l’economia general (des d’un enfocament microeconòmic i macroeconòmic). Ja per últim, també es desenvolupa un projecte empresarial de manera cooperativa al llarg de tot el curs.

És precisament d’aquest últim apartat del que faré cinc cèntims. La idea és que els alumnes creïn un producte i sàpiguen desenvolupar un pla d’empresa explicant cadascuna de les àrees funcionals. Gran part del curs, els alumnes estan immersos en el pla de producció i comercialització, on han d’elaborar el prototip del seu producte, el packaging, la imatge corporativa i la pàgina web que identifica la marca i el producte. Addicionalment, han de fer tota la campanya de màrqueting amb un anunci audiovisual de 20 segons i un de radiofònic. Per últim, i amb l’objectiu de plasmar per escrit tot el procés, els diferents grups de treball han de redactar el pla d’empresa final de la seva idea de negoci.

A Economia de l’Empresa de batxillerat, intentem participar en alguns dels programes i concurs que ens ofereix la fundació Junior Achievement. En concret, ja hem participat a Socios por un Día, un programa en el que l’estudiant realitza unes pràctiques durant un dia en una empresa de la província.

L’emprenedoria ha de ser una actitud que es desenvolupi entre els joves de la societat actual. Un aprenentatge creatiu i aplicat al món real pot comportar un èxit considerable al seu desenvolupament acadè- mic i professional..

RAMON RODRÍGUEZ PEREA, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses Professor d’Economia i Matemàtiques. Col·legi Mestral

Comparteix l'article:

L'Enquesta

Et semblaria bé fer el debat electoral a la Catalunya Nord?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta