L’Ateneu Igualadí presenta un nou model d’escola que implantarà en els propers anys

2

El passat dimecres 7 de setembre l’equip de professors de l’escola de l’Ateneu Igualadí, liderats per la seva directora Dolors Casajoana, van presentar als pares i mares dels alumnes, el nou model d’escola que tenen previst anar implantant de forma gradual i que començarà aquest proper curs 2016/2017.

Novetats  xerrada 3En una platea plena de pares i mares amb ganes d’escoltar, la directora de l’escola va explicar el perquè d’aquests canvis i com s’aplicarien. Casajoana va fer una introducció per contextualitzar el nou model educatiu i els motius pels quals ara és el moment de dur-ho a terme. Va explicar que la nova societat en la que vivim, basada en l’economia del coneixement i no en l’economia industrial com fins ara, demanda nous sistemes d’aprenentatge que donin resposta a les necessitats educatives d’avui, molt diferents de fa 30 anys. Va fer referència a la societat tecnològica, ràpida i global en la que vivim i com els nens s’han de sentir motivats i interessats per aprendre. Va destacar que en aquest nou model es promourà l’autonomia dels nens i nenes i la responsabilitat en el seu propi aprenentatge. Seguidament va donar pas a la intervenció de la psicopedagoga de l’escola, Mariona Corcelles, doctora en psicologia en l’especialitat d’educació i llicenciada en filosofia. Corcelles va explicar els 7 principis de l’aprenentatge en els quals es basarà el nou model d’aquesta escola: l’alumnat és el centre de l’aprenentatge, l’aprenentatge és de naturalesa social, les emocions són part de l’aprenentatge, l’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals, l’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge, l’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge i aprendre eś contruir connexions horitzontals.

Dolors Casajoana va explicar la voluntat de l’escola de l’Ateneu de formar part del projecte Escola Nova 21, que agrupa les escoles catalanes més innovadores, i de seguir les seves directrius. De moment, l’escola de l’Ateneu aplicarà algunes de les propostes d’aquest grup, com l’ensenyament per projectes, on les matèries es barregen entorn un sol treball; el treball cooperatiu, que reforça valors com l’esforç, l’autonomia i la responsabilitat; i l’avaluació continuada, que permet que l’alumne sigui avaluat no només en una sola prova sinó durant tot el trimestre. Com a canvi important, va destacar també la presència de dos mestres a l’aula en la majoria de les franges horàries, el reforç de l’anglès en altres matèries com ciència, o els nivells personalitzats per cada alumne. També va detallar alguns dels canvis que s’incorporen en la dinàmica diària de l’escola com els esmorzars, els horaris, o els deures.

La directora de l’Ateneu Igualadí va insistir també en remarcar que l’escola de l’Ateneu ja està duent a terme projectes que van en aquesta línia innovadora i que els mantindrà degut als bons resultats. L’escola de l’Ateneu té una valoració per sobre de la mitjana en en les proves de competències bàsiques el departament d’educació realitza als alumnes al finalitzar sisè.