L’Anoia al nivell 3 del Pla Alfa
L

7 d'agost de 2012
Imagen 2.jpg

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a través de la direcció general de Medi Natural i Biodiversitat, alerta de la previsió d’un progressiu increment del perill d’incendi forestal des de demà i, especialment el dijous, a causa de l’onada de calor prevista per als propers dies i fins dissabte, fet que ha comportat l’activació de mesures especials de prevenció que s’aniran modulant en funció dels mapes de risc i de les mesures previstes en els diferents escenaris del Pla Alfa. La situació meteorològica prevista a partir del proper dijous de component sud intensa que implicarà un fort increment del perill d’incendi forestal degut a les altes temperatures i les baixes humitats relatives, la qual es preveu es mantingui durant el cap de setmana, determinen que el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural activi el nivell 3 del Pla Alfa a partir de les 00:00 hores de dijous, en els municipis amb més alt nivell de perill de les comarques afectades. Les comarques d’afectació principal són: Alt Camp, Anoia, Bages, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Garrotxa, Gironès, Noguera, Osona, Pla de l’Estany, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, Segarra, Selva, Solsonès, Terra Alta i Vallès Oriental. Suspensió d’autoritzacions per a activitats de risc En funció del mapa diari del Pla Alfa (el qual es pot consultar a la web del Departament d’Agricultura) es suspenen tots els permisos per a la realització d’activitats que puguin generar perill d’incendi forestal en els municipis afectats per l’activació del nivell 3 del Pla . Com a conseqüència de l’activació del nivell 3 del Pla Alfa es suspenen els permisos per generar restes vegetals, activitats agrícoles, tasques de manteniment d’infraestructures (línies elèctriques, línees fèrries, carreteres ), aturada de l’execució de l’obra civil a menys de 5oo metres del bosc. Mentre duri l’episodi es reforçarà la vigilància coordinada dels cossos d’Agents Rurals, de Mossos d’Esquadra, de Bombers , de les Associacions de Defensa Forestal i de les Diputacions Provincials per tal d’optimitzar els recursos existents. També s’ha previst un dispositiu de vigilància aèria en el qual participin de manera coordinada tots els mitjans disponibles dels Departament d’Agricultura i d’Interior. Consells i recomanacions : Més de 63% dels incendis forestals s’originen com a conseqüència de l’activitat humana. Ja sigui de forma accidental o per imprudències. Per això es recomana extremar totes les precaucions els propers dies i seguir especialment els consells de prevenció i de protecció civil, i especialment, vetllar per : Evitar la freqüentació de les zones forestals durant les hores de màxima insolació. Evitar la circulació de vehicles a motor i l’és de maquinaria en zones forestals en la franja horària compresa entre les 13 h i les 18 hores. No utilitzar bufadors, serres radials o altres eines que puguin generar guspires o sobreescalfaments. En cas de detectar una columna de fum prop del bosc o qualsevol conducta que pugui comportat perill d’incendi forestal comunicar-ho al 112. L’augment de perill d’incendis es basa principalment perquè aquest any hi ha més sequera, i en conseqüència menys humitat en el terreny i les masses forestals, en comparació dels darrers, una tendència que a poc a poc es va generalitzant pel territori. Durant els últims sis les precipitacions només han estat abundants als Pirineus, sobretot a la part més occidental. A bona part del país les precipitacions han estat inferiors a la mitjana climàtica. Les precipitacions de juny estan seguint en la mateixa línia i, per tant, el dèficit hídric va augmentant. A més enguany la sequera presenta uns valors més alts que els anys previs excepte a la part nord del país on seria semblant.

Deixa un comentari

L'Enquesta

Vas tenir en compte la qualitat dels materials quan vas comprar o llogar el teu habitatge?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta