L’Ajuntament i el Llacuna CF pacten la cessió al municipi del camp de futbol “la Cuitora”

55

L’Ajuntament de la Llacuna i el Llacuna CF han acordat que l’entitat esportiva cedeixi al municipi el camp de futbol “la Cuitora” els propers 25 anys. Segons el pacte, el consistori s’haurà d’encarregar de les despeses derivades del subminstrament de l’aigua, llum, l’impost de béns immobles i el mateniment ordinari de l’espai. L’Ajuntament també es compromet a mantenir la finalitat de la instal·lació i a dur a terme les gestions per aconseguir possibles subvencions per millorar la infraestructura, sense que el pacte l’obligui a realitzar cap obra o millora.

De la seva banda, el Llacuna CF seguirà utilitzant el camp per realitzar la seva activitat esportiva de manera prioritària i s’encarregarà del manteniment del camp per a la pràctica del futbol i de la neteja de les instal·lacions.