L’Ajuntament de la Llacuna arranja el talús urbanitzat de la riera de la Molinada

22

L’Ajuntament de la Llacuna ha encarregat l’arranjament del talús urbanitzat de la riera de la Molinada, situat a l’alçada del carrer Pont de la Molinada i amb un superfície d’uns 400 m2. La pluja que baixa per aquest carrer pentina el talús de terres i matolls, i l’erosió, el pas del temps i l’acció humana ha provocat que es desmantelli bona part del mur de pedra.

L’obra, que s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de dur a terme actuacions de millora de la Llacuna, preveu construir un mur d’escullera que salvi el desnivell existent entre el carrer Pont de la Molinada i la llera de la Riera de la Molinada, i que solucioni el drenatge de la pluja.

Es preveu que en tot moment es puguin mantenir la circulació de vianants i els accessos a la zona, i la circulació de vehicles, sempre que sigui possible, per donar accés als garatges particulars propers. La intervenció té un cost total uns 68.500 euros subvencionats per la Diputació de Barcelona dins el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.