L’Ajuntament d’Igualada ja ha obert la sol·licitud d’ajuts per a la represa de l’activitat econòmica

100

El regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé, va explicar aquest passat dimarts que el 10 de juliol finalitza el termini per a la presentació de les sol·licituds de la nova línia d’ajuts que l’Ajuntament d’Igualada ha creat, destinada a la represa o l’adaptació de l’activitat econòmica arran de la crisi sanitària generada per la Covid-19.

Marcé va recordar que es tracta d’una subvenció de caràcter reintegrable a la qual es poden acollir les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una activitat comercial minorista o serveis professionals no essencials que hagin vist suspesa o paralitzada la seva activitat econòmica a causa de l’estat d’alarma i que hagin d’afrontar despeses extraordinàries per reprendre o adaptar l’activitat econòmica del seu establiment.

Marcé també va incidir en què la despesa subvencionable serà aquella necessària per a reprendre o adaptar l’activitat econòmica (projecte mínim de 1.200 euros), ja siguin inversions o despesa corrent, en el marc de les tres línies següents: sistemes de protecció i anàlisi sanitària; solucions digitals per al negoci necessàries per adaptar-se a la nova situació, o despeses necessàries per a la reactivació econòmica i estratègica.

La subvenció reintegrable serà, com a màxim, del 80% de la despesa elegible, amb el límit màxim de 4.000 euros. La dotació pressupostària és de 150.000 euros. Les sol·licituds es poden presentar fins el 10 de juliol a través del web de l’Ajuntament d’Igualada, en l’apartat de e-tràmits.

Marcé va destacar que aquesta nova línia s’afegeix a les tres que ja es convoquen habitualment. La primera concedeix subvencions a fons perdut per al foment de llocs de treball estables. Els requisits són que l’empresa generi activitat econòmica a Igualada i que es mantingui la plantilla i s’incrementi el nombre de treballadors indefinits. L’import mínim de la subvenció és de 600 euros.

La segona línia consisteix en ajuts a fons perdut per al foment de la creació de noves empreses. L’alta de l’empresa ha d’haver estat formalitzada l’any 2019 i cal que hi hagi una inversió mínima de 3.000€ per soci en immobilitzat material durant aquell mateix any. També s’ha d’acreditar la viabilitat tècnica, econòmica i financera de l’empresa. L’import mínim de l’ajut és de 1.500 euros i el màxim, de 3.800.

Finalment, també es convoquen ajuts a fons perdut per al foment a la consolidació de l’activitat dels treballadors autònoms. Se subvencionen les quotes del RETA des del 25è mes fins al 36è a raó de 50 euros mensuals fins a un màxim de 500 euros.