L’Ajuntament de la Pobla baixa el tipus de gravamen de l’IBI davant la crisi econòmica

15 de novembre de 2012

Vista actual carretera Rata (1).jpg L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt va aprovar, en el Ple ordinari del dijous 8 de novembre, la rebaixa del tipus de gravamen de l’Impost de Béns Immobles (la contribució) per al 2013. Aquest coeficient passarà del 0,90 actual al 0,86. L’alcalde, Santi Broch, va explicar que “tenint en compte la situació de crisi econòmica que estem patint aplicarem aquesta rebaixa amb l’objectiu de mantenir les quotes liquidades aquest 2012”. Aquest tema es va tractar en el punt de la modificació de les Ordenances Fiscals per al 2013, que es va aprovar amb els vots a favor de CiU i del PSC i l’abstenció d’ERC. Per a l’any vinent els impostos i les taxes que s’augmentaran un 2%, que correspon a l’increment de l’Índex de Preus al Consum (IPC) del gener de 2012, seran: l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, la Taxa de guals, la Taxa per a la conservació del cementiri, la Taxa per a la conservació del clavegueram i la Taxa per a les classes d’anglès. L’ordenança per a la recollida d’escombraries augmentarà un 3,42 %, en base als increments previstos dels costos del servei facilitats pel Consell Comarcal de l’Anoia. Santi Broch va comentar que “cal fer aquesta pujada per anar corregint, de mica en mica cada any, el dèficit que suposa aquest servei”. El 2011 la recollida va costar 216.000 € i es van recaptar 150.000 €. Per tant, la diferència va ser de 66.000 €, que es van cobrir amb fons municipals. Per als habitatges el preu passarà de 123,48 € a 127,70 €. Una altra de les variacions en les Ordenances Fiscals per al 2013 serà la creació d’un nou preu públic per a la utilització d’elements de mobiliari municipal, com són taules i cadires. També es modifica l’articulat de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per tal d’adaptar-lo a la Llei Òmnibus. Un altre dels canvis que es faran serà a l’Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana. A l’article tercer de l’apartat 3 s’afegeix que es trasllada a l’adquirent la càrrega tributària en el cas de les dacions de pagament en habitatges. L’alcalde va afirmar que aquesta modificació s’ha realitzat perquè “l’adquirent, possiblement, serà una entitat financera i recaurà sobre aquesta l’impost”. Moció sobre el dret a decidir En aquesta sessió ordinària també es va passar una moció de suport a la convocatòria d’una consulta pel dret a decidir del poble català, aprovada al Parlament de Catalunya el 26 de setembre d’enguany. El punt va rebre els vots a favor de CiU i d’ERC i l’abstenció del PSC. Per part dels socialistes, Frederic Marí, va justificar l’abstenció del seu grup perquè “el text de la moció és genèric i el proposa l’Associació Catalana de Municipis (ACM). No sé com l’Ajuntament de la Pobla pot endegar estructures d’Estat, com es recull en el redactat. No sabem si serà una consulta legal o il·legal perquè el Sr. Mas un dia diu una cosa i un altre dia una altra”. En aquest ple del mes de novembre el grup municipal Socialista va presentar una moció per reclamar a Aigües Ter-Llobregat (ATLL) la reparació d’uns danys ocasionats al paviment de la carretera de la Rata en col·locar una canonada. Santi Broch va dir que aquest tema ja s’havia tractat en anteriors plens i que ja es va fer la reclamació a l’ATLL però que no se’n volen fer responsables. L’alcalde va afirmar que l’“única solució que queda és enviar-ho al jutjat però, com que el procediment pot ser llarg i el vial està molt malmès, l’Ajuntament ha decidit arreglar-lo”. Broch va dir que s’intentarà fer algunes gestions més, però que “l’obra s’ha de tirar endavant”. Aquesta actuació està inclosa dins del projecte d’arranjament de la carretera de la Rata i de la zona d’aparcament del camp de futbol del Pas Blau, que té un pressupost de 284.897,53 € i que compta amb una subvenció de 165.000 € del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), de la Generalitat. La moció, finalment, es va decidir deixar sobre la taula.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus que els exiliats tornaran a Catalunya sense ser detinguts?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta