10.8 C
Igualada
Divendres, 8 desembre 2023

Un article de

L’Ajuntament de Calaf ofereix parcel·les disponibles als horts urbans
L

Publicitat

Des del 2018 l’Ajuntament de Calaf disposa de diferents solars ubicats entre el carrer Pujalt i el carrer Laureà Figuerola dividits en 19 parcel·les que s’ofereixen com a horts urbans.
Actualment han quedat disponibles 10 d’aquestes parcel·les. Per això, s’obre la possibilitat de sol·licitar-ne una a totes aquelles persones que tinguin ganes de cultivar un hort ecològic i no tinguin espai per fer-ho.

Les dues tipologies disponibles són:
Per una banda, horts en règim de tarifa, subjectes a una tarifa de 37,72€/any i una fiança de 100€. Les llicències tindran una durada de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys.
Per altra banda, horts en règim social, amb una llicència d’un any, prorrogable any a any fins a un màxim de 4 anys.

Condicions mínimes generals
– Ser persona física i major d’edat.
– Estar empadronat a Calaf.
– Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili.
– No disposar, a títol de propietari o en lloguer, de cap altre hort o terreny de conreu, ja sigui dins del terme municipal de Calaf o fora d’aquest.
– No haver-se atorgat una altra parcel·la o hort a un membre de la mateixa unitat familiar.
– No haver estat sancionat prèviament com a usuari dels horts urbans.
– En el cas d’optar a un hort en règim social, estar en seguiment pels Serveis Socials de l’Ajuntament.

Drets i obligacions
Les persones beneficiàries tindran el dret a conrear tot tipus d’hortalisses, verdures i flors, sempre que no estiguin prohibides per alguna disposició; a disposar de compost i a tenir accés a un punt d’aigua.

Per altra banda, tindran l’obligació d’utilitzar un sistema de reg gota a gota, a cultivar l’hort seguint les tècniques de l’agricultura ecològica i a realitzar una rotació de cultius que permeti la regeneració natural dels nutrients, entre altres.

Com sol·licitar-lo?
Les persones interessades a participar en la convocatòria per a la concessió a precari d’un hort urbà de Calaf hauran de presentar la fitxa de sol·licitud normalitzada i la documentació necessària.

Es pot consultar tota la documentació i condicions en el Reglament de règim d’ús dels horts urbans de Calaf adjunt en aquesta notícia.
Per a més informació, es pot contactar amb l’Àrea de Medi Ambient al 938 698 512 o arenascm@calaf.cat.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies