L’acomiadament de les treballadores embarassades
L

21 de març de 2018

Quantes vegades hem sentit a dir que una treballadora en estat d’embaràs no pot ser acomiadada per l’empresa on treballa?

Doncs, en aquest cas la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 22 de febrer de 2018, trenca amb aquest mite donant una interpretació a la Directiva 92/85 sobre seguretat i salut de la treballadora embarassada, en el marc d’un procediment d’acomiadament col·lectiu en el sentit de la Directiva 98/59 sobre acomiadaments col·lectius.

El Tribunal, considera que d’una banda una decisió d’acomiadament adoptada per raons essencialment relacionades amb l’embaràs de la treballadora és incompatible amb la prohibició d’acomiadament prevista en la directiva mencionada. D’altra banda però, una decisió d’acomiadament que s’hagi adoptat, durant el període entre el començament del embaràs i el final de permís de maternitat, per raons no relacionades amb l’embaràs de la treballadora no seria contrari a la Directiva 92/85, sempre i quan l’empresari comuniqui per escrit els motius justificats d’acomiadament. A més a més aquesta normativa no contradiu una normativa nacional que permet al empresari acomiadar a una treballadora embarassada en el marc d’una acomiadament col·lectiu sense comunicar més motius que els que justifiquen aquest acomiadament, sempre i quan s’indiquin els criteris objectius que s’hagin seguit per designar als treballadors afectats per aquest acomiadament. En aquest cas s’exigeix al empresari que exposi per escrit els motius no inherents a la persona de la treballadora embarassada pels que s’efectua l’acomiadament col·lectiu (motius econòmics, tècnics, organitzatius o de producció de l’empresa); i a la vegada indiqui a la treballadora embarassada els criteris objectius que s’hagin seguit per designar als treballadors afectat per l’acomiadament.

Tot i així aquesta normativa només conté unes disposicions mínimes, i per tant són els Estats membres els que tenen la facultat de garantir una major protecció a les treballadores embarassades, treballadores que hagin tingut un fill, o bé es trobin en període de lactància.

No obstant, tot i que el que manifesta el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la sentencia que hem fet referència, hem de tenir en compte que cal justificar molt bé una decisió d’aquestes característiques, doncs moltes vegades es pretén encabir un acomiadament sense justificació en el marc d’un acomiadament objectiu i en aquest cas de caràcter col·lectiu. És per aquest motiu que davant de qualsevol acomiadament en el que es tinguin dubtes sobre la seva justificació, quantia de indemnització, vulneració de drets o discriminació, val la pena deixar-se assessorar per professionals abans de tirar pel dret i firmar sense estar dotat de la informació adient.

Elisabet Casas Corcelles, Advocada col. 36633 del ICAB
Especialista en Dret Penal i Dret Laboral

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Llegeixes els llibres que et regalen per Sant Jordi?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta