La recollida de residus “porta a porta” per al sector comercial, a punt
L

20 de maig de 2022

Igualada ha començat a implementar una bateria de millores pel que fa a la recollida selectiva de residus. La principal novetat, serà el servei Porta a Porta comercial per a grans productors com poden ser supermercats, restaurants o grans comerços que té previst implementar-se a finals del mes que ve.

Aquesta setmana entra en marxa la campanya amb l’organització de sessions participatives amb comerciants i restauradors que ajudarà a redefinir el servei. Pel que fa a les altres millores, i de les quals, se’n beneficiaran tots els ciutadans i ciutadanes, entra en funcionament l’ampliació de l’horari de la deixalleria fixa -obrint diumenges al matí-, s’engega un nou servei de recollida concertada de poda amb saques, i la recollida de voluminosos s’amplia a dos dies a la setmana (dilluns i dijous).

El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives.

D’altra banda, a partir d’aquest mes de maig, gairebé la totalitat d’ubicacions de contenidors de la ciutat disposaran de les 5 fraccions de selectiva (255 ubicacions en total, 5 pendents completar) i és que l’Ajuntament ha incrementat els darrers 5 anys el nombre de contenidors d’envasos en un 57%, un 70% en els de vidre i un 55% en els de paper.
A més a més, s’ha estudiat el canvi d’ubicacions d’alguns grups per tal que el servei sigui el més complet possible i respongui a les necessitats de cada carrer.

La recollida selectiva Porta a Porta, consisteix a lliurar els residus de forma separada i al davant de la porta de l’establiment al servei municipal de recollida, segons un calendari i horari establerts per cada fracció. Aquest nou sistema permetrà la recuperació de molts materials que fins ara acabaven a l’abocador, suposant una millora ambiental i també d’eficiència econòmica.

Per aquest motiu, des de l’Ajuntament es vol fer un pas endavant que suposarà una millora en matèria de residus i un fort compromís ambiental amb la ciutat. Per a l’ocasió, s’han organitzat unes sessions participatives per als comerços i restauradors.
Els comerços estan convidats a participar ja aquesta setmana i també dilluns 23 (de 10.00 a 11.30 h telemàtica) i dimecres 25 (de 15.00 a 16.30 h telemàtica). Les sessions pels restauradors van ser dilluns i dimarts d’aquesta setmana, al Museu de la Pells i també el dimarts 24 (de 17.00 a 18.30 h telemàtica). El paradistes del Mercat, el dimarts 24 (de les 14.00 a 15.30 h telemàtica).

Els residus comercials representen de mitjana als municipis catalans entre un 36% i un 40% del total de residus que es generen. Per aquest motiu, el decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprovava el Text refós de la Llei reguladora dels residus, estableix l’obligatorietat de la correcta separació en origen i el reciclatge de totes les fraccions de residus a les activitats comercials i industrials.
El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, ha explicat que “aquestes actuacions ajuden a seguir amb el increment en la recollida selectiva de la ciutat. la recollida selectiva ha millorat molt els ultims anys, i amb aqeustes accions fem un pas endavant per a millorar-la encara més”.

Pel que fa a l’increment de contenidors de selectiva, el regidor Vives ha detallat que “les enquestes i estudis indicaven que el nivell de reciclatge augmentaria si els diferents contenidors de selectiva estiguessin agrupats, una aportació que ens va semblar encertada i així ho hem fet”.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Llegeixes els llibres que et regalen per Sant Jordi?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta