La Plataforma Salvem Sant Martí avisa de l’ampliació de l’abocador

112

La Plataforma Salvem Sant Martí i les Fonts de l’Anoia va rebre el dia 29 d’abril la comunicació electrònica de l’autorització ambiental de l’ampliació de l’abocador de Pujalt “Atorgar a l’empresa Hera Holding Hàbitat, Ecologia y Restauración Ambiental, S.L. la modificació substancial de l’autorització ambiental de l’activitat de recuperació paisatgística del paratge de les Mines de la Guàrdia Pilosa mitjançant un dipòsit controlat de residus no perillosos, al terme municipal de Pujalt, consistent en diversos canvis: augment de la capacitat útil del dipòsit, augment de l’entrada anual de residus, reperfilat i modificació dels talussos perimetrals, canvi en la solució del segellat, redisseny i millora de les canals d’evacuació de pluvials, i en l’execució de 6 nous pous de lixiviats…”.

Un milió de tones més de les previstes
En essència, segons un comunicat de la Plataforma el que es vol, “és poder abocar-hi 1.098.000 tones més de les previstes” en la resolució que es va aprovar el 8 de maig de 2007, i que eren 1.672.000 tones i restringit a 30 Codis CER i a un 5% de matèria orgànica. En diferents moments, hi ha hagut diversos canvis o modificacions no substancials que han triplicat el codis LER (79) i el tant per cent de matèria orgànica a abocar (15%).

La Plataforma recorda que “el 2013 es va poder aturar una ampliació d’ hectàrees de l’activitat, i ara amb l’excusa que el projecte original tenia deficiències, volen una ampliació del volum. Res de nou sota la capa del sol, ha passat en tots els abocadors”.

Al.legacions
La Plataforma Salvem Sant Martí i les Fonts de l’Anoia, ha presentat al·legacions en totes les fases de la tramitació del expedient, i ara “també presentarem un recurs de reposició davant el Conseller. Però què han fet les altres institucions que formen part de la Comissió de seguiment, a part de l’Associació d’Amics de la Guardia Pilosa que també està en contra d’aquesta ampliació? Doncs res, fer l’orni, o en el cas de l’ajuntament de Pujalt estar-hi a favor”.

Els membres de la Plataforma es pregunten si “cal esperar que passi un desastre mediambiental com el de Zaldibar per posicionar-se? No en tenim prou, amb el que ja tenim a la comarca de l’Anoia?”.