2.8 C
Igualada
Dissabte, gener 16, 2021

La modificació de l’impost de successions i donacions

Eulàlia Closa
Grup Carles Advocats

Aquests últims mesos, la major part de la informació i l’interès general ha estat al voltant del coronavirus. Malgrat tot, hi ha aspectes que no s’han aturat, i un d’ells ha estat la reforma de l’Impost de Successions i Donacions. Amb l’aprovació de la Llei 5/2020, el 29 d’abril s’han modificat diversos impostos, entre ells aquest. Per tant, a les herències que tinguin el seu origen en una defunció produïda a partir de l’1 de maig, i a les donacions efectuades a partir d’aquesta data, se’ls aplicarà la nova regulació de l’Impost.

En l’Impost de Successions, fins a la reforma, les herències en què la propietat dels béns del difunt passava al cònjuge, fills, nets o pares, tenia diverses reduccions, per raó del parentiu, de la transmissió de l’habitatge habitual, de la percepció d’assegurances, etc., però no només això, que es manté en l’actualitat, sinó que també la quota de l’impost estava altament bonificada, cosa que donava lloc a una baixa tributació de l’herència. Fins i tot en situacions en què el cabal hereditari era molt elevat, el percentatge de tributació acaba essent baix.

Per contra, les herències que provenien de germans, cosins, i altres parents no directes o d’amics, si no s’havia planificat la successió amb caràcter previ a la defunció, donaven lloc al pagament d’una quota elevada per l’Impost de Successions.

Amb la modificació de l’impost que ha entrat en vigor aquest mes de maig, les bonificacions per als descendents i ascendents del difunt, que ara eren d’entre el 99% i el 20%, passaran a ser d’entre el 60% i el 0%, en el tram màxim per a les herències de més de 3 milions d’euros, si bé és manté la bonificació del 99% per al cònjuge.

També es veuen afectades per la modificació, aquelles herències en què l’hereu o llegatari, tingui un patrimoni preexistent a l’herència superior a 500.000 euros, perquè la quota tributària a pagar se li incrementarà aplicant de forma gradual uns coeficients correctors sobre aquesta d’1,1 a 1,2 en funció del valor del patrimoni, cosa que fins ara no passava.
Ara bé, aquells hereus que rebin una herència inferior a 100.000 euros, continuaran sense haver de pagar per l’Impost de Successions.

Un fill que hereti per un valor de 200.000 euros, dels quals 75.000 corresponguin a l’habitatge habitual, abans de la modificació hauria pagat una quota de 40 euros, mentre que amb la modificació pagarà 855 euros. La diferència augmenta a mesura que augmenta el valor heretat, si fos de 250.000 euros amb un valor de la casa també de 75.000 euros, abans l’impost de successions hauria donat lloc a una quota de 178 euros, mentre que amb la modificació serà de 2.932 euros. Aquesta reforma ens provocarà una tributació molt més elevada a la gran majoria de contribuents, principalment als que disposin de patrimonis mitjans i que només puguin gaudir de la reducció de l’habitatge habitual, que veuran reduïda la bonificació de la quota en un 40% i, alhora, una major tributació per als familiars directes que tinguin un patrimoni preexistent superior als 500.000 euros.

Així mateix, hem de tenir present que en qualsevol transmissió, també en l’hereditària, si hi ha immobles també s’ha de fer front al pagament de la Plusvàlua Municipal, que en el cas d’Igualada, acostuma a ser proporcionalment més car que el propi impost de Successions.

En relació a l’Impost de Donacions, a banda d’altres modificacions que no són objecte d’aquest article, s’introdueixen els coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent anteriorment indicat, en les donacions a fills menors de 21 anys, cònjuges, descendents i ascendents, fet que pot provocar un increment de tributació en cas de donacions. Així doncs, és important preveure amb antelació què suposa la transmissió del nostre patrimoni per poder prendre les decisions més adients als nostres interessos.

Compartir

Més notícies

Últimes notícies

Vilanova del Camí promou el primer Premi de Narrativa breu

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova del Camí juntament amb la Biblioteca de Vilanova del Camí, convoca el primer Premi de Narrativa...

Un projecte anoienc aconsegueix l’aprofitament del pèl animal per a adob

L’empresa igualadina de fertilitzants pel sector agrícola Labin, amb la col·laboració del clúster de la pell, Leather Cluster Barcelona, ha portat a terme un...

Una mica d’història de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada

La festa dels Tres Tombs a Igualada és una mostra viva de la importància de les celebracions de Sant Antoni en el conjunt del...

L’atur a l’Anoia puja dos punts en un any, però la pandèmia fa perdre 10.000 contractes

Les dades de desocupació que ens ha deixat el 2020 no són bones. Podrien ser pitjors, certament, però no són per alegrar-se i conviden...

La Xarxa programa ‘Klé’, un espectacle de teatre visual a l’Ateneu

El proper diumenge dia 17 de gener, a ¼ d’1 del migdia el grup Xarxa Igualada ha organitzat una representació de l’espectacle Klé, un...
Compartir