25.9 C
Igualada
Dissabte, juliol 31, 2021

La modificació de l’impost de successions i donacions

Eulàlia Closa
Grup Carles Advocats

Aquests últims mesos, la major part de la informació i l’interès general ha estat al voltant del coronavirus. Malgrat tot, hi ha aspectes que no s’han aturat, i un d’ells ha estat la reforma de l’Impost de Successions i Donacions. Amb l’aprovació de la Llei 5/2020, el 29 d’abril s’han modificat diversos impostos, entre ells aquest. Per tant, a les herències que tinguin el seu origen en una defunció produïda a partir de l’1 de maig, i a les donacions efectuades a partir d’aquesta data, se’ls aplicarà la nova regulació de l’Impost.

En l’Impost de Successions, fins a la reforma, les herències en què la propietat dels béns del difunt passava al cònjuge, fills, nets o pares, tenia diverses reduccions, per raó del parentiu, de la transmissió de l’habitatge habitual, de la percepció d’assegurances, etc., però no només això, que es manté en l’actualitat, sinó que també la quota de l’impost estava altament bonificada, cosa que donava lloc a una baixa tributació de l’herència. Fins i tot en situacions en què el cabal hereditari era molt elevat, el percentatge de tributació acaba essent baix.

Per contra, les herències que provenien de germans, cosins, i altres parents no directes o d’amics, si no s’havia planificat la successió amb caràcter previ a la defunció, donaven lloc al pagament d’una quota elevada per l’Impost de Successions.

Amb la modificació de l’impost que ha entrat en vigor aquest mes de maig, les bonificacions per als descendents i ascendents del difunt, que ara eren d’entre el 99% i el 20%, passaran a ser d’entre el 60% i el 0%, en el tram màxim per a les herències de més de 3 milions d’euros, si bé és manté la bonificació del 99% per al cònjuge.

També es veuen afectades per la modificació, aquelles herències en què l’hereu o llegatari, tingui un patrimoni preexistent a l’herència superior a 500.000 euros, perquè la quota tributària a pagar se li incrementarà aplicant de forma gradual uns coeficients correctors sobre aquesta d’1,1 a 1,2 en funció del valor del patrimoni, cosa que fins ara no passava.
Ara bé, aquells hereus que rebin una herència inferior a 100.000 euros, continuaran sense haver de pagar per l’Impost de Successions.

Un fill que hereti per un valor de 200.000 euros, dels quals 75.000 corresponguin a l’habitatge habitual, abans de la modificació hauria pagat una quota de 40 euros, mentre que amb la modificació pagarà 855 euros. La diferència augmenta a mesura que augmenta el valor heretat, si fos de 250.000 euros amb un valor de la casa també de 75.000 euros, abans l’impost de successions hauria donat lloc a una quota de 178 euros, mentre que amb la modificació serà de 2.932 euros. Aquesta reforma ens provocarà una tributació molt més elevada a la gran majoria de contribuents, principalment als que disposin de patrimonis mitjans i que només puguin gaudir de la reducció de l’habitatge habitual, que veuran reduïda la bonificació de la quota en un 40% i, alhora, una major tributació per als familiars directes que tinguin un patrimoni preexistent superior als 500.000 euros.

Així mateix, hem de tenir present que en qualsevol transmissió, també en l’hereditària, si hi ha immobles també s’ha de fer front al pagament de la Plusvàlua Municipal, que en el cas d’Igualada, acostuma a ser proporcionalment més car que el propi impost de Successions.

En relació a l’Impost de Donacions, a banda d’altres modificacions que no són objecte d’aquest article, s’introdueixen els coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent anteriorment indicat, en les donacions a fills menors de 21 anys, cònjuges, descendents i ascendents, fet que pot provocar un increment de tributació en cas de donacions. Així doncs, és important preveure amb antelació què suposa la transmissió del nostre patrimoni per poder prendre les decisions més adients als nostres interessos.

Compartir

Més notícies

Últimes notícies

La Pobla dona un nou impuls a l’activitat de la seva gent gran

A partir d’aquest mes de setembre l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt incrementarà les actuacions que realitza al voltant de l’envelliment actiu a través...

Racons de l’Anoia: Pujalt

El terme de Pujalt, de 31,43 km2 d’extensió, és al sector de ponent de l’altiplà de Calaf, al límit nord de la comarca de...

A propòsit d’una notable Exposició: “Natura viva”, de Carlota Delgar, a Igualada

Nascuda a l’osonenca Manlleu i instal·lada al cap d’uns anys a Els Hostalets de Pierola, Carlota Delgar se’ns presenta com una dona activa i...

Igualada tindrà les zones blaves gratuïtes durant tot el mes d’agost

Aquest any durant tot el mes d’agost la zona blava de la ciutat d’Igualada serà gratuïta. L’1 de setembre es tornarà a activar. L’ajuntament...

L’editorial: Ha tornat el foc

De nou l’Anoia ha tornat a ser assolada pel foc. Aquesta vegada a Bellprat, Santa Maria de Miralles i Sant Martí de Tous, que...
Compartir