La Llacuna torna a organitzar un camp de treball per recuperar el jaciment ibèric

338

Ja fa cinc anys, des del 2013, que a l’estiu, a La Llacuna, hi ha reservades dues setmanes per treballar en la recuperació del jaciment ibèric del Castellar. Ho fan joves vinguts d’arreu del món en un camp de treball que aquest any es farà durant la primera quinzena de juliol

Aquest any també, com els anteriors, els treballs arqueològics estaran dirigits per l’arqueòloga i restauradora Mireia Sabaté de la cooperativa ArqueoVitis sccl, i Jordi Morer de Món Iber Rocs SL i estan emmarcats en el projecte de recerca “El canvi sociocultural a la Cessetània oriental (Penedès i Garraf) durant la Protohistòria i l’època romanorepublicana”, que té com a investigador principal el catedràtic de la Universitat de Barcelona Joan Sanmartí i Grego.

El jaciment del Castellar

Aquest jaciment, situat a més de 914 m sobre el nivell del mar a la serra d’Ancosa, als peus del cim del Castellar, el van descobrir als anys 70 del segle passat. Entre el 1979 i 1980 la Dra. Núria Rafel va excavar una petita àrea que va confirmar que es tractava d’un assentament ibèric del qual se’n conservaven algunes habitacions datat entre el segles III i I a.C.  Anys més tard, el 2012, gràcies a la voluntat de veïns i veïnes del poble i l’Ajuntament, es va realitzar una campanya de neteja i sanejament de les restes arqueològiques excavades, que havien estat engolides per la vegetació del bosc. Aquesta intervenció va ser avalada per la Universitat de Barcelona, moment en què es van iniciar les converses per començar a traçar un projecte de futur per aquest jaciment.

Des del 2014 els treballs científics en aquest jaciment no han cessat i s’han realitzat campanyes d’excavació i consolidació de les restes que s’anaven descobrint. En totes les campanyes l’equip de recerca, ha tingut la col·laboració d’estudiants d’arqueologia de diferents universitats voluntaris, i els joves participants en els camps de treballs que ofereix el Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya i des del 2016 de joves d’arreu del món.

Fortí ibèric de control territorial

En el decurs de les campanyes al jaciment del Castellar s’ha posat al descobert una trama
urbanitzada d’entorn 600 metres quadrats. Ara per ara, s’ha constatat que, al voltant d’un gran espai obert a la zona central, s’organitza un barri d’edificacions, de moment 7, adossades a la muralla que encercla i protegeix el poblat. Aquest espai obert intercomunica el barri occidental amb un immens aflorament de la roca mare (força erosionada) que domina la part central del turó, tal vegada una torre de guaita.
Pel que fa al paper i funcionalitat d’aquest assentament, els estudis realitzats es decanten per definir-lo com un fortí ibèric de control territorial, ja que des d’allí dalt es té un gran control sobre el curs del Foix i la Plana del Penedès, des de Subirats fins les canteres de Clariana, albirant al nord la serralada prepirinenca i, al sud, el mar…