La Llacuna engega una campanya per a la identificació i cens dels animals de companyia

26

L’Ajuntament de la Llacuna ha posat en marxa una campanya per recordar a tots els veïns de la necessitat que identifiquin i censin els seus animals de companyia. L’ordenança reguladora d’animals aprovada pel consistori el 2008 obliga a identificar-los mitjançant un microxip que col·loquen sota la pell de l’animal les clíniques veterinàries, i a inscriure’ls al Cens Municipal d’Animals Domèstics. En els dos casos el termini màxim és a partir dels tres mesos de vida de l’animal. En el moment d’inscriure l’animal a l’Ajuntament cal presentar una còpia del DNI del propietari i una còpia de la cartilla veterinària de l’animal. També cal comunicar al cens els canvis de dades referents als animals en un termini breu de temps.

En el cas dels gossos potencialment perillosos, com els que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos, els ensinistrats per a l’atac i la defensa, els que pertanyen a certes races o encreuaments o que tinguin unes característiques concretes, cal obtenir una llicència de tinença de gos potencialment perillós a l’Ajuntament. A banda de la documentació habitual i ser major d’edat, cal presentar sol·licitud de tinença, psicològiques, assegurança de responsabilitat civil, declaració responsable i certificat d’aptituds i certificat negatiu d’antecedents penals del propietari.

Entre les avantatges per als propietaris que té el fet de tenir-lo identificat i censat facilita la recuperació de l’animal de companyia en cas de pèrdua o robatori. També atorga una identitat pròpia al gos o gat i permet distingir-lo dels altres animals.

La campanya de l’Ajuntament, sota el lema “Sigues responsable, identifica i censa els teus animals de companyia”, també recorda els propietaris d’animals que cal recollir i netejar les seves dejeccions i que no poden anar pel carrer sense corretja i collar.