La Guàrdia Municipal d’Òdena amplia l’horari de servei a la ciutadania

18

La Guàrdia Municipal d’Òdena ha ampliat l’horari d’atenció a la ciutadania, incrementant el servei diari de dilluns a diumenge, des de dos quarts de 8 del matí fins a les 10 de la nit. El cos anuncia també que s’ha obert el canal de Twitter @GuardiaOdena des del qual s’informarà d’avisos, es donaran consells sobre seguretat ciutadana, es publicaran campanyes de seguretat i es comunicarà l’estat del trànsit, entre altres notificacions d’interès públic.

El cos està format per tres persones a disposició de les demandes de la ciutadania. Les seves dependències es troben a la planta baixa de l’Ajuntament d’Òdena, des d’on s’ofereix una atenció propera i personalitzada. El cos disposa també del telèfon 93 801 70 75, una línia pensada per a resoldre tot tipus de consultes, recordant que per a qualsevol emergència cal trucar al 112.

Algunes de les competència de la Guàrdia Municipal d’Òdena són la vigilància del transit a les vies urbanes, la coordinació de la mobilitat, el control dels permisos d’obres, els talls a la via pública, la preservació del mobiliari urbà i la retirada de vehicles abandonats.

El cos d’agents també es fa càrrec de vetllar pel compliment del reglament municipal, així com d’ordenances, resolucions i disposicions temporals; col·labora amb les demandes de les autoritats judicials, realitza tasques de seguretat ciutadana amb col·laboració amb els Mossos d’Esquadra i auxilia a la ciutadania en cas de necessitat.

A més, la guàrdia municipal treballa juntament amb els centres educatius i els serveis socials en la identificació d’infants en risc d’exclusió social, vigila l’absentisme escolar i fomenta la convivència cívica amb xerrades de sensibilització, educació vial a les escoles, actuant com a mediadora en conflictes entre particulars i realitza contactes d’aproximació amb els col·lectius locals de comerciants, entitats culturals i clubs esportius, entre altres.