La Grossa, en Carlos i els 10.000 euros exempts

95

L’expresident Carlos Fabra de la diputació de Castelló va ser afortunat entre 2000 i 2011 amb 7 premis importants de la Loteria Nacional trencant totes les lleis de l’estadística. El calb de l’anunci de TV es va lluir repartint sort durant aquells anys, vull pensar que va ser una de les raons del seu acomiadament.

Des del 2012, en el marc de la crisis econòmica, l’estat espanyol va aprovar una sèrie de mesures per augmentar la recaptació tributària. Entre aquestes, un gravamen del 20% sobre els premis dels jocs d’atzar organitzats per Loterías y Apuestas del Estado, la ONCE i també per les comunitats autònomes com La Grossa. Els primers 2.500 euros dels premis estaven exempts de tributar.

La bona notícia per als premiats -i per en Carlos- és la pujada del mínim exempt fins els 10 mil euros aprovada al Juliol de 2018. Si portem la butlleta guanyadora del sorteig de Nadal a la nostra oficina bancària ens faran transferència o bé ens expediran un xec bancari per l’import del premi menys el 20% de gravamen, i després de deduïts els 10 mil euros exempts. Així doncs si l’import de la butlleta és inferior als 10 mil euros la quantitat rebuda serà l’import íntegre del premi.

A la declaració de l’IRPF de 2018 el premi no formarà part de la base imposable de l’impost, encara que sí es tributa pels rendiments de capital derivats de la inversió del premi, per exemple dels interessos.

En el cas de repartiment del premi, per evitar la tributació addicional per l’impost de donacions i successions, el responsable de cobrar el la butlleta haurà d’acreditar la identitat de les persones premiades i la seva participació.

Fins aquí la informació de servei públic pels assenyalats per la fortuna i en Carlos.

Xavier Morales