La Gestió dels Recursos Humans

43

Ángeles Tejada
Directora General Public Affairs de Randstad

Avui dia és freqüent observar que la majoria d’empreses estan preocupades per atraure talent, mantenir equips compromesos amb el projecte, que sentin l’empresa com a seva i que vulguin progressar amb nosaltres. Però, com atraure o fidelitzar als joves i mantenir un equilibri entre les inquietuds d’elles i els projectes empresarials?

Penso que la resposta adequada està lligada a l’oferta de projectes transparents, definint amb claredat el temps, les perspectives, i inclús la projecció del que s’ofereix. Això ens ha de permetre conèixer l’interès del candidat/da i al mateix temps podem fer una estimació del període que romandrà compromès al projecte empresarial que oferim. Per altra part, una empresa necessita tot el talent, no només dels joves. Hem de ser capaços de crear i combinar equips joves amb la formació teòrica necessària amb persones de la generació dels 45 a 50 anys, homes i dones, que gràcies a la seva experiència personal i la consolidació en projectes poden servir de referència. I no oblidem tampoc l’aposta per la diversitat, per les persones d’altres cultures i les que posseeixen altres capacitat, sovint mal anomenades discapacitats, persones que poden aportar no només el seu talent, sinó el seu talant i diversitat de punts de vista, tot això suma com a valor diferencial i enriqueix qualsevol empresa, doncs vivim en una societat global, complexa i diversa, així han de ser els nostres equips.

Tractar als altres com a tu t’agradaria ser tractat és una frase molt concorreguda, però que poques vegades, posem en pràctica. Conèixer a les persones, des dels equips directius, exercint un lideratge tan humà com professional que inclogui als comandants intermedis, i que permeti integrar als equips de la base, conèixer-los per saber què s’espera d’ells i permetre una comunicació en ambdós sentits, tot això ens permetrà avançar creant una relació de confiança mútua que permeti que cada un sàpiga què s’espera de l’altre. Aquest objectiu no és només una tasca del Director/a de Persones, per aconseguir plantilles compromeses, productives i orientades als seus objectius que en cada moment es defineixen, i no oblidem que viurem situacions canviants que requeriran d’una constant adaptació i per això, el compromís de les cúpules directives orientades en un mateix objectiu empresarial, serà fonamental per aconseguir-ho.

Estic convençuda que la figura del Director/a de Persones, cada vegada adquirirà major importància, ja que seran els vertaders artífexs de la transformació de les empreses, els quals hauran d’identificar les capacitats i competències, desenvolupar-les i posar-les en valor perquè puguin abordar els projectes canviants que ens ofereix aquest nou futur incert. Seran les persones que hauran d’influir en els estils de lideratge, basats en l’exemple, i transmetre’ls perquè tots els equips se sentin reconeguts i amb això generar el compromís bilateral que tots esperem, ja que la tecnologia no ajuda en absolut a la comunicació, i la proximitat amb les persones serà la clau.

Les persones han de ser el centre de tot projecte, ja que la tecnologia o la digitalització tan necessària avui dia, es pot comprar, però l’afecte, l’ètica i el compromís, igual que de la mateixa manera l’amor humà, s’han de compartir, i d’això en saben molt les persones que lideren projectes inspiradors.