10.8 C
Igualada
Divendres, 8 desembre 2023

Un article de

La Diputació proposa actuacions de millora en el pont d’entrada a Copons
L

Publicitat

La Diputació Barcelona ha realitzat un estudi del pont d’accés al nucli de Copons que presenta un voladís i una tanca a ambdós costats que requereixen una anàlisi, i alhora té una secció que és necessari analitzar si pot adequar-se a tots els usuaris.

El treball té per objecte detectar les zones damnificades del pont així com la proposta d’actuacions i mesures necessàries per a la seva reparació, a més de definir una solució que millori la convivència entre vianants, ciclistes i vehicles motoritzats.

Per aquesta finalitzat s’ha d’adaptar l’estructura del pont a les condicions de trànsit existent, disposant les mesures de seguretat vial adequades tot i aconseguint que la solució que preservi el valor paisatgístic de l’estructura i minimitzi les interaccions amb el trànsit de vehicles que circula per aquesta via.

L’estudi proposa la construcció d’una vorera de 1,95 metres d’ample al costat oest i la col·locació de noves barreres de seguretat a ambdós costats del pont, permetent un ample de calçada per a vehicles de sis metres, amb tres metres per sentit de circulació. També es preveu la reparació de la part inferior dels voladissos del pont amb l’aplicació d’un producte a base de ciment. El cost total de les obres previstes en l’estudi és de 152.634 euros.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies