Ja es poden demanar les subvencions per restaurar les façanes a Igualada

67

L’Ajuntament d’Igualada ha obert, fins el proper 29 de març, el termini de sol·licitud de subvencions per a la restauració de façanes corresponents a l’any 2019. Les poden demanar els propietaris o els usufructuaris de l’immoble i, en el cas d’una comunitat de propietaris, la persona que la representi.

L’import de la subvenció podrà ser de fins el 40% del pressupost d’execució de l’obra, amb un màxim de 2.500 euros. En el cas concret d’edificis inclosos en el Catàleg del Pla Especial del Patrimoni, amb els nivells 1, 2 i 3, la quantia de la subvenció podrà arribar fins a un 50% del pressupost d’execució de l’obra, amb un màxi de 4.000 euros.

És necessari que els immobles estiguin situats dins el terme municipal d’Igualada i que comptin amb una antiguitat de quaranta anys o més. La intervenció haurà de ser comprensiva de tota la façana i haurà de millorar les seves característiques formals i d’acabats. Cal estar també al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Igualada i amb la Seguretat Social.
Els detalls de la convocatòria es poden consultar al web tramits.igualada.cat i els tràmits es poden formalitzar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), a la Plaça de l’Ajuntament, 1.