L’IVA dels impagats, s’acaba el “cornut i pagar el beure”?

61

Els departaments d’administració i finances de les grans empreses i de les inscrites en el règim de devolució mensual de IVA, estan transitant els darrers mesos pel via crucis del Sistema de Información Inmediato (SII). Des del passat 1 de juliol aquest sistema obliga a remetre informació detallada a Hisenda de totes les factures de compra i venda en el termini de quatre dies des de la seva recepció o emissió.

El retard injustificable per part de l’agència tributària (AEAT) en fer públics els detalls i procediments definitius del SII va provocar el desori entre els fabricants de software de gestió i fins i tot grans empreses van acabar contractant personal en exclusiva per informar de les factures manualment en la web del SII de l’AEAT.

Però no tot són problemes i males notícies per als obligats al SII. Segons dades de la mateixa Hisenda, el termini de devolució de l’IVA s’hauria reduït en 12 dies des de la posada en marxa del sistema.

Un altra bona notícia en l’horitzó per tots els empresaris i professionals soferts contribuents de l’IVA. A la taula dels grups parlamentaris hi ha una proposta formulada per la CEOE: rebaixar el període de reclamació de l’IVA ingressat a Hisenda, corresponent a factures impagades de clients, fins els 90 dies. Cal recordar que en l’actualitat les pimes han d’esperar fins als 6 mesos i les grans empreses fins un any per recuperar aquest IVA d’Hisenda.

Aquesta proposta s’inclourà en una proposició de llei de propera tramitació al parlament espanyol. Si resulta aprovada com és previsible, el segon trimestre de l’any vinent s’acabarà per moltes empreses i professionals allò de ser cornut (no cobrar del client) i pagar el beure (ingressar a Hisenda l’IVA no cobrat).

Xavier Morales, Economista