8.7 C
Igualada
Dimecres, 29 novembre 2023

Un article de

Joan Roig
Joan Roig
Business Development Manager LEITAT Anoia

Insectes, les noves fonts de proteïna animal en alimentació
I

Publicitat

Com ja us he vingut comentant en algun article anterior, a tenor de les previsions de l’Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) pel que fa al creixement de la població mundial, no ens fa ser molt optimistes quant a la disponibilitat de proteïna animal per al consum humà. Això, lligat a un augment del seu consum, fa que cada cop més s’hagin de cercar solucions innovadores per poder garantir el seu subministrament.

És per això que la indústria cada cop està més sensibilitzada en la recerca de noves fonts de proteïna alternatives per la alimentació humana i animal. Una de les noves fonts de proteïna que cada cop esta tenint més ressò tant per l’alimentació animal com humans, són els insectes. Comparativament amb la proteïna animal procedent de l’activitat ramadera, els insectes presenten un elevat contingut de proteïnes, aminoàcids essencials i àcids grassos molt similars als que podem trobar en el peix, això com d’altres micronutrients.

Per tot això, i lligat a que cada cop hem d’apostar més per sistemes de producció sostenibles, que tinguin en compte l’ús racional de recursos així com apostin per l’encomia circular, fa que la cria d’insectes es vegi com a una opció viable i de creixement a nivell europeu. La cria d’insectes tant per al consum humà com animal deixa una petjada ecològica menor, sobretot en comparació de la ramaderia convencional, doncs necessiten molta menys aigua per quilo de proteïna produïda, produeixen menys gasos d’efecte hivernacle i les granges d’insectes ocupen menys espai, generant també menys residus.

La regulació cada cop està avançant més ràpid, ja que des de FAO s’estan aprovant noves espècies per la cria d’insectes tant per alimentació animal com d’altres aptes per a l’alimentació humana.

Són diverses les iniciatives que estan treballant en aquest àmbit, investigant en nous formulats de proteïnes d’insectes, superant les barreres restants per augmentar la viabilitat econòmica de la cadena de valor dels insectes i obrint mercats. Una d’aquestes iniciatives es el projecte Susinchain (Horizon 2020), on hi participa el Centre Tecnològic d’Excel·lència Leitat, que té l’objectiu de provar, pilotar i demostrar tecnologies, productes i processos desenvolupats recentment. Mes concretament des de la unitat de recerca de Leitat a Vilanova del Camí, han desenvolupat una nova tecnologia enzimàtica seguida de centrifugació per extreure’n els greixos maximitzant la recuperació de proteïna per la producció de farines que seran formulades en pinsos.

Totes aquestes iniciatives proporcionaran el coneixement i les dades necessàries perquè els actors de la cadena de valor dels insectes disminueixin el preu de cost dels productes per a insectes, processin els insectes de manera més eficient i comercialitzin aplicacions de proteïnes d’insectes en pinsos i en dietes humanes regulars que siguin segures i sostenibles. Això obrirà el camí per a una major ampliació i comercialització del sector europeu d’insectes, que es traduirà en una substitució de proteïna animal per proteïna d’insectes d’un 10% en pinsos i un 20% en dietes humanes, i un augment de mil vegades tant en els volums de producció com en llocs de treball el 2025.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies